Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė I–II klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III klasių mokiniams – 180, IV klasių mokiniams – 170 ugdymo dienos.

Ugdymo procesas baigiamas:

I–II klasės

2023-06-22

III klasės

2023-06-15

IV klasės

2023-06-01

Pamokų laikas

Pamokos Laikas Pertrauka
1 pamoka 8.00 – 8.45 10min
2 pamoka 8.55 – 9.40 10min
3 pamoka 9.50 – 10.35 30min
4 pamoka 11.05 – 11.50 20min
5 pamoka 12.10 – 12.55 20min
6 pamoka 13.15 – 14.00 10min
7 pamoka 14.10 – 14.55 10min
8 pamoka 15.05 – 15.50 10min

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

I–IV kl. 2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

I–IV kl. 2022-12-27

2023-01-06

Žiemos atostogos

I–IV kl. 2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

I–IV kl. 2023-04-11

2023-04-14

Vasaros atostogos I–III klasių mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Vasaros atostogos mokiniams trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

 • pirmas pusmetis I–III klasėms baigiasi 2023-01-31;
 • pirmas pusmetis IV klasėms baigiasi 2023-01-13;
 • antras pusmetis I–II klasėms baigiasi 2023-06-22;
 • antras pusmetis III klasėms baigiasi 2023-06-15;
 • antras pusmetis IV klasėms baigiasi 2023-06-01.

Gimnazijos ugdymo planas

Gimnazijos ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo (ŠMSM BUP Dėl 8.3. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:45:50 28.81 KB
Dėl gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-183 „Dėl Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 2021–2022 m. m. ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo (Gimnazijos UP Dėl 6.4. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:46:03 44 KB
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m. 2022-02-08 14:46:09 17.47 MB
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m. 2022-02-08 14:46:18 767.35 KB

Atnaujinta: 2022-09-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla