Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė I–II klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III klasių mokiniams – 180, IV klasių mokiniams – 170 ugdymo dienos.

Ugdymo procesas baigiamas:

I–II klasės

2023-06-22

III klasės

2023-06-15

IV klasės

2023-06-01

Pamokų laikas

Pamokos Laikas Pertrauka
1 pamoka 8.00 – 8.45 10 min
2 pamoka 8.55 – 9.40 10 min
3 pamoka 9.50 – 10.35 30 min
4 pamoka 11.05 – 11.50 20 min
5 pamoka 12.10 – 12.55 20 min
6 pamoka 13.15 – 14.00 10 min
7 pamoka 14.10 – 14.55 10 min
8 pamoka 15.05 – 15.50 10 min

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

I–IV kl. 2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

I–IV kl. 2022-12-27

2023-01-06

Žiemos atostogos

I–IV kl. 2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

I–IV kl. 2023-04-11

2023-04-14

Vasaros atostogos I–III klasių mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Vasaros atostogos mokiniams trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

 • pirmas pusmetis I–III klasėms baigiasi 2023-01-31;
 • pirmas pusmetis IV klasėms baigiasi 2023-01-13;
 • antras pusmetis I–II klasėms baigiasi 2023-06-22;
 • antras pusmetis III klasėms baigiasi 2023-06-15;
 • antras pusmetis IV klasėms baigiasi 2023-06-01.

 

Atnaujinta: 2023-06-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50