Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai, 2021 m. 2023-09-14 08:05:17 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2022-09-19 12:47:59 3.16 MB
Tvarkos
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2024-03-04 10:07:06 2.25 MB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2023 m. 2024-03-04 10:07:06 1.96 MB
IUP keitimo tvarkos aprašas, 2023 2024-03-04 10:07:06 1.05 MB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 2.66 MB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.58 MB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.68 MB
Klasės vadovo funkcijų aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.57 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-20 09:12:13 185.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 2024-03-04 10:07:06 1.06 MB
Pedagoginių darbuotojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.06 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.34 MB
Pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 745.82 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.29 MB
Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 6.18 MB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.23 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2024-03-04 10:07:06 1.8 MB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m 2024-03-04 10:07:06 1.66 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.22 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2024-03-04 10:07:06 5.81 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 244.38 KB
Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2024-03-04 10:07:06 1.21 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2024-03-04 10:07:06 44 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2024-03-04 10:07:06 2.07 MB
Mokinių vežiojimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2019 2024-03-04 10:07:06 1.55 MB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2024-03-15 15:02:45 138.56 KB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2024-03-04 10:07:06 2.8 MB
Taisyklės
Asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklės, 2024 2024-04-02 10:00:12 1.61 MB
Darbo tvarkos taisyklės, 2024 m. 2024-04-02 10:00:12 6.85 MB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija, 2022 m. 2024-04-02 10:00:12 1.82 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2022 m. 2024-04-02 10:00:12 1.96 MB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2024-04-02 10:00:12 1.45 MB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimas į I gimnazijos klasę 2024 m. 2024-03-29 09:57:30 253.36 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2024-05-20 12:06:25 181.57 KB
Dorinio ugdymo pasirinkimas 2024-03-15 15:58:32 119.28 KB
Mokymo sutartis, 2023 2024-03-15 12:00:52 3.41 MB
Mokymo sutartis, 3 priedas 2024-03-15 12:00:52 521.41 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2021 m. 2024-03-15 12:00:52 0.97 MB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2024-03-15 12:00:52 928.75 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2024-03-15 12:00:52 16.83 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2024-2026 m.m.) 2024-03-25 07:45:46 65.87 KB
Mokinio aprangos etiketo taisyklės, 2022 m. 2024-04-26 08:53:07 692.01 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją 2023-04-05 16:11:50 145 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašo 2024-04-02 10:02:11 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (III kl.) 2024-03-14 13:47:38 174.3 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-05-03 15:10:42 12.67 MB
Gimnazijos strateginis planas 2023-2025 m. 2024-05-03 15:10:42 8.68 MB
Gimnazijos 2023-2024 m. m. ugdymo planas 2024-05-03 15:10:42 8.39 MB
Gimnazijos 2023-2024 m. m. ugdymo plano 6,3 papunkčio pakeitimas 2024-05-03 15:11:14 336.65 KB
Gimnazijos 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2024-05-03 15:10:42 18.3 MB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-04-26 08:24:11 1.01 MB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-04-26 08:24:37 0.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:23:37 701.01 KB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:23:37 405.08 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:23:37 426.85 KB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:23:37 424.35 KB
2022 m.
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 482.49 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 475.18 KB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-14 14:14:25 478.31 KB
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-14 14:15:03 618.3 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maisto produktų tiekėjų sąrašas, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 192.53 KB
Nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašas, 2022 m 2023-02-08 12:45:14 1.82 MB
LR Sveikatos ministro įsak. dėl mokinių maitinimo organizavimo 2023-02-08 12:45:14 352 KB
I savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 26.19 KB
II savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 23.91 KB
III savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 24.16 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:31:19 632.19 KB
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:31:19 445.88 KB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:31:19 435.56 KB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-15 16:31:19 426.26 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-14 13:46:34 715.79 KB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-14 13:46:49 563.72 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 533.25 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 570.74 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2024 metų viešųjų pirkimų planas 2024-04-16 15:13:12 34.1 KB
2023 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimas 2024-04-16 15:13:12 404.89 KB
2023 m. viešųjų pirkimų planas 2024-04-16 15:13:12 2.25 MB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, 2021 m. 2024-04-16 15:13:12 381 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos pažangos skelbimas 2024-01-22 08:43:02 65.86 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos teminis išorinis vertinimas 2024-01-22 08:43:02 116.81 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas, 2023 m. 2024-01-22 08:43:02 263.61 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas, 2022 m. 2024-01-22 08:43:02 213.07 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas, 2021 m. 2024-01-22 08:43:02 440 KB
Dėl veiklos kokybės įsivertinimo (ŠMSM) 2024-01-22 08:43:02 161.2 KB
Sėkmės požymiai 2024-01-23 09:31:19 432.05 KB
Išorinis vertinimas 2024-01-22 08:43:02 26.5 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gargždų Vaivorykštės gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-11-03 10:40:15 1.43 MB
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti (atmintinė) 2022-02-06 10:14:11 212.32 KB
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 2022-02-06 10:14:11 55 KB
Klaipėdos rajono savivaldybės 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programa 2023-10-24 12:25:07 574.54 KB
Pranešėjų apsauga 2024-01-16 10:29:17 223.64 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas, 2021 m. 2022-09-19 13:25:04 36.83 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
Jubiliejinis gimnazijos leidinys 2018 m. 2024-01-29 13:30:03 589.68 KB
„Pasuolė“ Nr. 47. 2023 m. birželio mėn 2023-06-02 14:54:50 1.28 MB
Mokinių ir mokytojų palinkėjimai mokyklai 30-io proga 2024-01-29 13:30:29 532.7 KB
„Pasuolė“ Nr. 46, 2020 m. birželio mėn. 2023-06-02 14:55:31 3.06 MB
„Pasuolė" Nr. 45, 2018 m. lapkričio mėn. 2023-06-02 14:53:56 3.64 MB
"Pasuolė" Nr. 44, 2018 m. balandžio mėn. 2023-06-02 14:53:56 1.19 MB
,,Pasuolė", Nr. 43, 2018 m. kovo mėn. 2023-06-02 14:53:56 3.26 MB
,,Pasuolė" Nr. 42, 2017 m. gruodžio mėn. 2023-06-02 14:53:56 2.04 MB
,,Pasuolė" 2017 m. balandžio mėn. 2023-06-02 14:53:56 470.67 KB
,,Pasuolė" 2016 m. lapkričio mėn. 2023-06-02 14:53:56 385.3 KB
,,Pasuolė" 2016 m. gegužės mėn. 2023-06-02 14:53:56 1 MB
,,Pasuolė" 2016 m. vasario mėn. 2023-06-02 14:53:56 611.59 KB
,,Pasuolė" 2015 m. spalio mėn. 2023-06-02 14:53:56 472.01 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programa Atnaujinta Dydis
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-10-20 10:29:50 7.15 MB
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2023-11-07 10:16:58 799.16 KB
Higienos normos reikalavimai, suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 2022-10-20 10:29:50 414.38 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 2022 m. 2023-01-10 19:04:23 9.51 MB
Žmogaus teisės asmens apsaugos srityje(Atmintinė) VDAI 2017-06-22 2023-01-10 19:04:23 793.53 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
LR Konstitucija 2022-02-07 21:13:22 1.38 MB
Švietimo įstatymas 2022-02-07 21:13:22 411.37 KB
Geros mokyklos koncepcija 2022-02-07 21:13:22 221.98 KB
Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijos 2022-02-07 21:13:22 22.46 KB
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Budėjimo tvarkaraštis, 2023-2024 m. m. 2024-03-15 14:14:46 497.64 KB
Dėl mokytojų atestacijos programų 2024-2026 m. tvirtinimo 2024-01-08 09:13:36 1.75 MB
Savipagalbos užsiėmimai 2024-04-02 10:20:00 12.84 KB
Mokytojo veiklos savianalizės anketa 2023-09-11 19:37:29 22.82 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų linija - pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia 2022-02-07 23:26:46 228.05 KB
Tėvų dalis 2022-02-07 23:26:46 429.51 KB
Psichologės konsultacijos 2022-02-07 23:26:46 133.58 KB
Informacija paaugliams Padėk sau 2022-02-07 23:26:46 15.01 MB
Ekranų laikas vaikams 2022-02-07 23:26:46 528.73 KB
Prevencinės priemonės - koronavirusas 2022-02-07 23:26:46 30.5 KB
Patarimai mokantis nuotoliniu būdu 2022-02-07 23:26:46 4.4 MB
Rekomendacijos tėvams kaip bendrauti su vaiku 2022-02-07 23:26:46 194.63 KB
Atsakinga tėvystė 2022-02-07 23:26:46 36.8 KB
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą? 2022-02-07 23:26:46 14.96 KB
Ar gali paauglys nebūti paaugliu? 2022-02-07 23:26:46 17.4 KB
Savižudybė. Rizikos veiksniai 2022-02-07 23:26:46 19.33 KB
Sunkūs vaikai bausmėmis negydomi 2022-02-07 23:26:46 21.42 KB
Smurtas artimoje aplinkoje 2022-02-07 23:26:46 549.43 KB
Apie vaikų saugumą internete 2022-02-07 23:26:46 136.5 KB
Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? 2022-02-07 23:26:46 974.91 KB
Elektroninės patyčios 2022-02-07 23:26:46 682.79 KB
Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu 2022-02-07 23:26:46 838.83 KB
Pagalbos šeimai paslaugų sąrašas (2017-06-06) 2022-02-07 23:26:46 61.37 KB
Probleminis lošimas 2022-02-07 23:26:46 5.78 MB
Socialinių paslaugų centro informacija 2024-03-04 09:57:19 72.65 KB
Azartiniai lošimai 2022-02-07 23:26:46 7.85 MB
Elektroninės cigaretės 2022-02-07 23:26:46 750.3 KB
Informacija tėvams 2022-02-07 23:26:46 21.91 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Konsultacijų I-IV mokiniams tvarkaraštis 2024-03-14 13:47:38 147.12 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2024-05-20 12:06:25 181.57 KB
2023–2024 m. m. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai https://bit.ly/DUKtarpiniai 2024-03-14 13:47:38 282.74 KB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija, 2022 m. 2024-04-02 10:00:12 1.82 MB
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA): atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie tarpinius patikrinimus 2024-03-14 13:47:38
Atmintinė III klasės gimnazistams 2024-03-14 13:47:38 223.24 KB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2024-04-02 10:00:12 1.45 MB
PUPP atmintinė 2024-03-14 13:47:38 66.16 KB
Atmintinė dešimtokui(-ei) 2024-03-14 13:47:38 168.54 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2024-2026 m.m.) 2024-03-25 07:45:46 65.87 KB
Pagalba mokiniui (teikejai) 2024-03-14 13:47:38 109.39 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (III kl.) 2024-03-14 13:47:38 174.3 KB
Mokinio aprangos etiketo taisyklės, 2022 m. 2024-04-26 08:53:07 692.01 KB
Pagalbą teikiančios įstaigos 2024-03-14 13:47:38 18.59 KB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2024-03-18 09:49:11 1.26 MB
Brandos darbas Atnaujinta Dydis
Brandos darbo programa, 2017 m. 2022-09-19 13:34:17 135.03 KB
Brandos darbo vertinimo kriterijai (BD programos priedas) 2022-09-19 13:35:06 249.27 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Gimnazijos direktoriaus 2024-05-09 15:15:03 23.54 KB
Dėl komisijos sudarymo konkursui į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktoriaus pareigas vykdyti 2024-05-09 15:15:49 174.7 KB
Etikos mokytojo 2024-05-09 15:15:04 98.64 KB
Fizikos mokytojo 2024-05-09 15:15:04 122.19 KB
Informatikos mokytojo 2024-05-09 15:15:04 102.36 KB
Matematikos mokytojo 2024-05-09 15:15:04 100.37 KB
Gyvenimo įgūdžių mokytojo 2024-05-09 15:15:04 101.38 KB
Specialiojo pedagogo 2024-05-09 15:15:04 118.41 KB
Karjeros specialisto 2024-05-09 15:15:04 99.19 KB
Padėkos Atnaujinta Dydis
Padėka už dalyvavimą ESPAD tyrime 2024-04-04 12:01:05 296.32 KB
Tarptautinės olimpiados „KINGS" organizatorių padėka 2024-04-04 12:01:05 113.77 KB
Pažymėjimas dėl dalyvavimo „Olympis 2023“ 2024-04-04 12:01:05 64.75 KB
Padėka administracijai ir dalykų mokytojams 2024-04-04 12:01:05 520.04 KB
Pažymėjimas dėl dalyvavimo „Olympis 2022" 2024-04-04 12:01:05 64.27 KB
Padėka už prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos „Vilties paukštis" 2024-04-04 12:01:05 4.28 MB
Sveikinimas ir dovana 2024-04-04 12:01:05 10.27 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kūrybinių savęs pažinimo dirbtuvių metodinės rekomendacijos 2023-10-02 22:44:45 84.85 KB
Edukacinė išvyka Alytus – Birštonas 2023-05-26-27 2023-10-02 22:44:45 510.42 KB
Tėvams apie STEAM mokslų svarbą 2023-10-02 22:44:45 195.79 KB
„Matematika už lango“ 2023-10-02 22:44:45 205.79 KB
Projektas „KTU klasė“ 2023-10-02 22:44:45 325.62 KB
Veiklų, skirtų inžinerinės ir gamtos mokslų krypčių profesijų populiarinimui, įtakos planuojant karjerą vertinimas 2023-10-02 22:44:45 170.57 KB
Tyrimas „Inžinerinės krypties dalykų moduliai“ 2023-10-02 22:44:45 543.01 KB
Mokymosi sėkmė vykdant tiriamąją veiklą 2023-10-02 22:44:45 3.02 MB
„Tyrėjų naktis“ nustebino įdomiais bandymais 2023-10-02 22:44:45 283.96 KB
Pasibaigus 1 pusmečiui 2023-10-02 22:44:45 217.07 KB
Susitikimas-diskusija 2023-02-02 2023-10-02 22:44:45 68.3 KB
Tyrimas „Virtualių STEAM pamokų vyresniųjų klasių mokiniams ugdyti organizavimo galimybės“ 2023-10-02 22:44:45 948.82 KB
Modulio „Elektronikos pradžiamokslis“ veikla 2023-10-02 22:44:45 75.46 KB
Inžinerinės krypties ir kt. dalykų mokymasis, 2021–2022 m. m. 2023-10-02 22:44:45 282.57 KB
2021–2022 m. m. (pažangos stebėsena) 2023-10-02 22:44:45 2.39 MB
Ugdymosi pažangos dinamika 2023-10-02 22:44:45 2.38 MB
KU dėstytojų pamokos mokiniams 2023-10-02 22:44:45 458.61 KB
Pamoka tėvams 2023-10-02 22:44:45 75.11 KB
Radijo švyturys 2023-10-02 22:44:45 13.51 KB
Paskaita „Tėvų dalyvavimas vaikų karjeros sprendimuose“ 2023-10-02 22:44:45 297.37 KB
Edukacinė išvyka į Tartu 2023-10-02 22:44:45 88.82 KB
Gamtos mokslų laboratorija 2023-10-02 22:44:45 12.17 KB
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2023-10-02 22:44:45 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2023-10-02 22:44:45 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2023-10-02 22:44:45 88.86 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2023-10-02 22:44:45 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2023-10-02 22:44:45 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2023-10-02 22:44:45 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2023-10-02 22:44:45 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2023-10-02 22:44:45 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2023-10-02 22:44:45 12.47 KB
Projektas „Rytojus ateina šiandien“ 2023-10-02 22:44:45 152.74 KB
Matematika už lango 2023-10-02 22:44:45 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2023-10-02 22:44:46 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2023-10-02 22:44:46 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2023-10-02 22:44:46 15.02 KB
Mokymai mokiniams „Ateities profesiją renkuosi šiandien“ 2023-10-02 22:44:46 351.94 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija ES projekto KK sėkmės ir tvarumas 2023-10-02 22:44:46 423.52 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Aktualu
Naujos knygos 2024 (2023 Metų knygos rinkimai) 2024-03-25 15:23:01 3.4 MB
Naujos knygos 2024, kovas 2024-03-25 15:23:02 5.86 MB
Naujos knygos, 2024, sausis 2024-03-25 15:23:40 1.14 MB
Vadovėliai ir skaitmeninės mokymo priemonės, 2021-2023 2024-03-25 15:23:02 148.84 KB
Literatūros sąrašas 9-10 klasei 2024-03-25 15:23:02 356.18 KB
Literatūros sąrašas 11-12 klasei 2024-03-25 15:23:02 52.22 KB
Dokumentai
Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2022 m. 2024-04-02 10:00:12 1.96 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2024-03-04 10:07:06 1.8 MB
TŪM Atnaujinta Dydis
Mokytojai mokosi 2024-04-08 16:59:37 603.05 KB
TŪM pažangos programos įgyvendinimas 2024-04-08 13:32:03 6.96 MB
Dirbame kartu 2024-04-08 13:32:03 138.91 KB
GVG_TŪM pristatymas 2024-04-08 13:32:03 1.92 MB
Respublikinis renginys „TŪM jungtys I“ 2024-04-08 13:32:03 346.17 KB
Kryptingas ir tikslingas mokymasis 2024-04-08 13:32:03 160.08 KB
Klaipėdos krašto metams skirtas konkursas-šventė „Pasakorius 2023“ 2024-04-08 13:32:03 164.4 KB
Plėtojami „Mokymosi tinklai“ 2024-04-08 13:32:04 236.59 KB
Viskas prasideda nuo svajonės 2024-04-08 13:32:04 347.29 KB
Edukacija mokytojams MO muziejuje 2024-04-08 13:32:04 326.69 KB
Klaipėdos Rotary klubo „Aditė“ dovanos 2024-04-08 13:32:04 352.25 KB
Augame reflektuodami 2024-04-08 13:32:04 249.33 KB
Jaunųjų kūrėjų šventėje – kūrybos galia 2024-05-10 08:05:14 246.93 KB
Netradicinė pamoka – susitikimas su vertėja 2024-05-17 09:14:34 246.93 KB
KK: veiklos tobulinimo planas. Plano tikslinimas Atnaujinta Dydis
„Vaivorykštės“ gimnazijos galutinė ataskaita, 2023-08-29 2024-01-12 15:28:31 298.99 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas, 2022-09-28 2023-08-31 19:16:55 295 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. Tikslinimo planas, 2023-05 2024-01-12 15:29:46 284.58 KB
Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimo, 2022-06-07 2024-01-12 15:32:29 654.75 KB
Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimo, 2023-05-15 2024-01-12 15:34:21 659.31 KB
Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimo, 2022-09-13 2024-01-12 15:34:47 463.35 KB
Abiturientams Atnaujinta Dydis
2023–2024 m. m. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai https://bit.ly/DUKtarpiniai 2024-03-14 13:47:38 282.74 KB
Atmintinė abiturientui
Priėmimo reikalavimai stojantiesiems 2024 2024-01-12 09:19:43 296.32 KB