Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-02-08 14:27:25 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2022-09-19 12:47:59 3.16 MB
Respublikinės kūrybinių-projektinių darbų konferencijos „Matematika už lango“ nuostatai, 2021 m. 2022-09-19 12:49:31 40.5 KB
Tvarkos
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 1.22 MB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 1.3 MB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 5.55 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 244.38 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 1.36 MB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 2021 m. 2022-09-27 11:25:08 668.17 KB
Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-09-27 11:25:08 2.99 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-09-27 11:25:08 44 KB
Gimnazijos vadovų, mokytojų, mokinių, budėjimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-09-27 11:25:08 623.77 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-09-27 11:25:08 2.07 MB
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-09-27 11:25:08 2.66 MB
Mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-09-27 11:25:08 1.41 MB
Mokymo ir mokymosi turinio planavimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-09-27 11:25:08 208.5 KB
Kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-09-27 11:25:08 607.08 KB
Profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-09-27 11:25:08 1.48 MB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2018 m. 2022-09-27 11:25:08 934.54 KB
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m. 2022-09-27 11:25:08 1.16 MB
Krizių valdymo valdymo tvarkos aprašas, 2018 m. 2022-09-27 11:25:08 3.53 MB
Mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-09-27 11:25:08 63 KB
Socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-09-27 11:25:08 931.2 KB
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-09-27 11:25:08 1.28 MB
Darbo apmokėjimo įstatymas, 2017 m. 2022-09-27 11:25:08 2.28 MB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2018 m. 2022-09-27 11:25:08 384.78 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-09-27 11:25:08 39.76 KB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-09-27 11:25:08 2.8 MB
Mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2016 m. 2022-09-27 11:25:08 130.92 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas, 2016 m. 2022-09-27 11:25:08 110.99 KB
Mokymosi formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašas, 2012 m. 2022-09-27 11:25:08 14.36 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2011 m. 2022-09-27 11:25:08 12.67 KB
Higienos normos, 2011 m. 2022-09-27 11:25:08 30.14 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės, 2018 m. 2022-09-19 13:02:59 10.13 MB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2022-09-19 13:03:19 1.45 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokymosi sutartis 2022-05-10 15:24:40 71 KB
2022-2024 būsimiems III kl. mokiniams 2022-09-19 13:04:08 85.09 KB
2021-2023 būsimiems IV kl mokiniams 2022-09-19 13:04:55 85.23 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2022-05-10 15:24:40 16.83 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2022 m. 2022-09-27 11:25:08 1.36 MB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją ir motyvacijos anketa 2022-02-04 13:08:43 34.86 KB
Dėl išbraukimo iš sąrašo (prašymas) 2022-02-04 13:08:43 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo 39.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2022-09-24 22:31:11 163.62 KB
Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas 2022-09-24 22:31:11 12.62 MB
Gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2022-09-24 22:31:11 266 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022-09-24 22:31:11 439.86 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-09-26 14:41:09 1.58 MB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2022-09-26 14:41:43 1.4 MB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-09-26 14:42:21 1.17 MB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-09-26 14:42:53 1.82 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-09-26 13:39:56 1.92 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-09-26 13:39:56 1.82 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-09-26 13:39:56 1.7 MB
Kiti dokumentai
UTA darbo grupė 2022-05-31 10:07:36 362.04 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2022-09-19 13:21:18 13.38 MB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP 2022-09-19 13:21:46 3.54 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 2022-09-19 13:22:09 25.46 MB
UTA socialinė partnerystė 2022-09-19 13:22:58 5.84 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 531.7 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 482.49 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 569.18 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 475.18 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 776.53 KB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.32 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 394.52 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.72 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:48:43 1.37 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 1.72 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 117.65 KB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 172.96 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 574.52 KB
2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 507.87 KB
2019 m. II ketvt. tarpinių fiansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 191.76 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 1.39 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 15.17 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.3 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.23 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.28 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
LR Sveikatos ministro įsak. dėl mokinių maitinimo organizavimo 2022-09-16 07:45:18 352 KB
Nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2022-09-15 13:39:29 1.84 MB
I savaitės valgiaraštis 2022 m. 2022-09-15 13:39:29 26.19 KB
II savaitės valgiaraščiai 2022 m. 2022-09-15 13:39:29 23.91 KB
III savaitės valgiaraščiai 2022 m. 2022-09-15 13:39:29 24.16 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 610.36 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 462.98 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 450.79 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 391.02 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2022-02-04 16:47:24 485.83 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 372.79 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 259.1 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:50:25 218.19 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:37 249.77 KB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 99.45 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 93.87 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:49:58 2.29 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 3.88 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.25 MB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.29 MB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 1.6 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų, sandorių ataskaita, 2021-09-08 d. 2022-02-04 13:28:58 197.25 KB
Viešųjų pirkimų planas, planuojamų pirkimų suvestinė 2021 m. 2022-02-04 13:28:58 18.5 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021 m. 2022-02-04 13:28:58 381 KB
Pirkimai 2020 m 2022-02-04 13:28:58 158.75 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos 2021 m. veiklos įsivertinimas 2022-02-08 09:09:08 1.42 MB
Išorinis vertinimas 2022-02-08 09:09:08 26.5 KB
Sėkmės požymiai 2022-02-08 09:09:08 526.37 KB
Gimnazijos 2021 m. veiklos įsivertinimas (lankstinukas) 2022-02-08 09:09:08 440.5 KB
Mokyklos pažanga, suvestinė iki 2020 metų 2022-09-19 13:24:22 222.57 KB
Ugdymas(is) virtualioje aplinkoje 2022-02-08 09:09:08 3.17 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gargždų Vaivorykštės gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2022-09-14 12:52:48 1.38 MB
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti (atmintinė) 2022-02-06 10:14:11 212.32 KB
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 2022-02-06 10:14:11 55 KB
Klaipėdos rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa 2022-02-06 10:14:11 308.03 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas, 2021 m. 2022-09-19 13:25:04 36.83 KB
Lankstinukas Atnaujinta Dydis
Jubiliejinis gimnazijos leidinys 2018 m. 589.68 KB
Mokinių mintys apie mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokinių ir mokytojų palinkėjimai mokyklai 30-io proga 532.7 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
"Pasuolė" Nr. 46, 2020 m. birželio mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.06 MB
„Pasuolė" Nr. 45, 2018 m. lapkričio mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.64 MB
"Pasuolė" Nr. 44, 2018 m. balandžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 1.19 MB
,,Pasuolė", Nr. 43, 2018 m. kovo mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.26 MB
,,Pasuolė" Nr. 42, 2017 m. gruodžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 2.04 MB
,,Pasuolė" 2017 m. balandžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 470.67 KB
,,Pasuolė" 2016 m. lapkričio mėn. 2022-02-02 19:21:39 385.3 KB
,,Pasuolė" 2016 m. gegužės mėn. 2022-02-02 19:21:39 1 MB
,,Pasuolė" 2016 m. vasario mėn. 2022-02-02 19:21:39 611.59 KB
,,Pasuolė" 2015 m. spalio mėn. 2022-02-02 19:21:39 472.01 KB
Gimnazijos ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo (ŠMSM BUP Dėl 8.3. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:45:50 28.81 KB
Dėl gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-183 „Dėl Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 2021–2022 m. m. ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo (Gimnazijos UP Dėl 6.4. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:46:03 44 KB
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m. 2022-02-08 14:46:09 17.47 MB
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m. 2022-02-08 14:46:18 767.35 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programa Atnaujinta Dydis
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2022-05-20 15:26:13 799.16 KB
Dėl veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2018 m. V1-180 1.06 MB
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 4.11 MB
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 4.11 MB
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 4.11 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2022-02-08 17:36:15 50.06 KB
Žmogaus teisės asmens apsaugos srityje(Atmintinė) VDAI 2017-06-22 2022-02-08 17:36:15 793.53 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
LR Konstitucija 2022-02-07 21:13:22 1.38 MB
Švietimo įstatymas 2022-02-07 21:13:22 411.37 KB
Geros mokyklos koncepcija 2022-02-07 21:13:22 221.98 KB
Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijos 2022-02-07 21:13:22 22.46 KB
Mokytojams Atnaujinta Dydis
2021 m. įsakymas dėl atestacijos programų tvirtinimo 244.32 KB
Savipagalba 12.84 KB
MOKYTOJO VEIKLOS SAVIANALIZĖS ANKETA 2022-05-19 14:39:43 22.82 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų linija - pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia 2022-02-07 23:26:46 228.05 KB
Tėvų dalis 2022-02-07 23:26:46 429.51 KB
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB
Psichologės konsultacijos 2022-02-07 23:26:46 133.58 KB
Informacija paaugliams Padėk sau 2022-02-07 23:26:46 15.01 MB
Ekranų laikas vaikams 2022-02-07 23:26:46 528.73 KB
Prevencinės priemonės - koronavirusas 2022-02-07 23:26:46 30.5 KB
Patarimai mokantis nuotoliniu būdu 2022-02-07 23:26:46 4.4 MB
Rekomendacijos tėvams kaip bendrauti su vaiku 2022-02-07 23:26:46 194.63 KB
Atsakinga tėvystė 2022-02-07 23:26:46 36.8 KB
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą? 2022-02-07 23:26:46 14.96 KB
Ar gali paauglys nebūti paaugliu? 2022-02-07 23:26:46 17.4 KB
Savižudybė. Rizikos veiksniai 2022-02-07 23:26:46 19.33 KB
Sunkūs vaikai bausmėmis negydomi 2022-02-07 23:26:46 21.42 KB
Smurtas artimoje aplinkoje 2022-02-07 23:26:46 549.43 KB
Apie vaikų saugumą internete 2022-02-07 23:26:46 136.5 KB
Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? 2022-02-07 23:26:46 974.91 KB
Elektroninės patyčios 2022-02-07 23:26:46 682.79 KB
Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu 2022-02-07 23:26:46 838.83 KB
Pagalbos šeimai paslaugų sąrašas (2017-06-06) 2022-02-07 23:26:46 61.37 KB
Probleminis lošimas 2022-02-07 23:26:46 5.78 MB
Socialiniu paslaugų centro informacija 2022-02-07 23:26:46 72.65 KB
Azartiniai lošimai 2022-02-07 23:26:46 7.85 MB
Elektroninės cigaretės 2022-02-07 23:26:46 750.3 KB
Informacija tėvams 2022-02-07 23:26:46 21.91 KB
Brandos egzaminai Atnaujinta Dydis
2021–2022 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2022-02-07 23:26:16 30.68 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-07 23:26:16 81.21 KB
Egzaminai 2021-2022 106.18 KB
VBE vykdymo vieta 2022-05-12 15:18:14 104.59 KB
Bazinė mokykla Atnaujinta Dydis
Dėl bazinės mokyklos skyrimo 169.54 KB
Valstybinė kalba ir egzaminai Atnaujinta Dydis
2022 m. egzaminų tvarkaraštis LRK 2022-09-19 13:38:31 173.1 KB
Informacija kandidatams apie mokesčius 2022-07-27 12:08:39 12.89 KB
Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo, 2022 m. 2022-09-19 13:43:43 170.76 KB
Dėl lietuvių kalbos mokėjimo lygio .... tvarkos aprašo patvirtinimo, 2022 m. 2022-09-19 13:41:18 205.01 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Konsultacijos 2022-04-14 14:58:02 163.99 KB
2022-2024 būsimiems III kl. mokiniams 2022-09-19 13:04:08 85.09 KB
Pagalbą teikiančios įstaigos 2022-04-14 14:58:02 18.59 KB
2021-2023 būsimiems IV kl mokiniams 2022-09-19 13:04:55 85.23 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 33.74 KB
Dėl priėmimo į i(9) klasę 2022-05-10 15:29:01 16.07 KB
IV klasių mokinių konsultacijos 14.09 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Apie projektą Shabach 35.28 KB
Apie mus rašė Švabacho laikraštyje 2022-09-19 13:28:53 142.24 KB
Projektas ,,Metų" išmintis 2021 m. 1.76 MB
Projektas ,,Laisvės veidai" 2021 m. 2.64 MB
Brandos darbas Atnaujinta Dydis
Brandos darbo programa, 2017 m. 2022-09-19 13:34:17 135.03 KB
Brandos darbo vertinimo kriterijai (BD programos priedas) 2022-09-19 13:35:06 249.27 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Kvietimas Atnaujinta Dydis
Mokinių iniciatyvų projektas Atnaujinta Dydis
Mokyklos poilsio zonos vizija 398.06 KB
Padėkos Atnaujinta Dydis
Padėka administracijai ir dalykų mokytojams 520.04 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Gamtos mokslų laboratorija 2022-09-08 13:15:51 12.17 KB
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2022-09-08 13:15:51 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2022-09-08 13:15:51 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2022-09-08 13:15:51 14.24 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2022-09-08 13:15:51 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2022-09-08 13:15:51 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2022-09-08 13:15:51 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2022-09-08 13:15:51 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2022-09-08 13:15:51 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2022-09-08 13:15:51 12.47 KB
Matematika už lango 2022-09-08 13:15:51 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2022-09-08 13:15:51 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2022-09-08 13:15:51 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2022-09-08 13:15:51 15.02 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB
Sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2022-05-20 15:26:13 799.16 KB
Higienos normos, 2011 m. 2022-09-27 11:25:08 30.14 KB