Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai, 2021 m. 2023-09-14 08:05:17 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2022-09-19 12:47:59 3.16 MB
Tvarkos
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-09-27 13:25:55 2.25 MB
Administracijos, specialistų ir mokytojų budėjimo tvarkaraštis, 2023 m. 2023-09-27 13:25:55 834.74 KB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-09-27 13:25:55 1.96 MB
IUP keitimo tvarkos aprašas, 2023 2023-09-27 13:25:55 1.05 MB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 2.66 MB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.58 MB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2023-11-07 08:49:53 928.75 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.68 MB
Klasės vadovo funkcijų aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.57 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 3.85 MB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 2023-09-27 13:25:55 1.06 MB
Pedagoginių darbuotojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.06 MB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.82 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.34 MB
Pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 745.82 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.29 MB
Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 6.18 MB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.23 MB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2023-11-08 16:43:09 1.26 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2023-09-27 13:25:55 1.8 MB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m 2023-09-27 13:25:55 1.66 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.22 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-10-27 08:06:56 5.81 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 244.38 KB
Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-09-27 13:25:56 1.21 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-09-27 13:25:56 44 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-09-27 13:25:56 2.07 MB
Profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-09-27 13:25:56 1.48 MB
Mokinių vežiojimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2019 2023-09-27 13:25:56 1.55 MB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2018 m. 2023-09-27 13:25:56 384.78 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-09-27 13:25:56 1.28 MB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-09-27 13:25:56 2.8 MB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės, 2018 m. 2022-09-19 13:02:59 10.13 MB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2023-11-08 16:43:09 1.45 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2022 m. 2023-02-24 09:40:37 1.96 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokymo sutartis, 2023 2023-11-07 08:49:53 3.41 MB
Mokymo sutartis, 3 priedas 2023-11-07 08:49:53 521.41 KB
Dorinio ugdymo pasirinkimas 2023-11-07 08:49:53 80.47 KB
Įsakymas dėl prašymų į mokyklas teikimo pradžios_2023 2023-11-07 08:49:53 130.13 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2021 m. 2023-11-07 08:49:53 0.97 MB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2023-11-08 16:43:09 207.61 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2023-11-07 08:49:53 16.83 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2023-2025 m.m.) 2023-11-08 16:43:09 65.17 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2023-11-07 08:49:53 928.75 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją 2023-04-05 16:11:50 145 KB
Dėl išbraukimo iš sąrašo (prašymas) 2022-02-04 13:08:43 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (III kl.) 2023-11-08 16:43:09 174.3 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (IV kl.) 2023-11-08 16:43:09 175.89 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos strateginis planas 2023-2025 m. 2023-02-28 08:38:53 8.68 MB
Gimnazijos 2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-09-14 07:56:26 8.39 MB
Gimnazijos 2023 m. veiklos planas 2023-09-14 08:01:56 12.72 MB
Gimnazijos 2022 m. veiklos planas 2023-09-14 08:00:50 518.64 KB
Gimnazijos 2021–2022 m. m. ugdymo planas 2023-09-14 07:58:35 17.47 MB
Gimnazijos 2020–2022 m. strateginis planas 2023-09-14 08:02:54 12.62 MB
Gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2023-02-27 16:36:57 266 KB
Gimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo planas 2023-09-14 07:59:23 767.35 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-08-31 19:16:43 439.86 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.08 MB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.41 MB
2023 m spalio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 0.96 MB
2023 m rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.13 MB
2023 m birželio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.01 MB
2023 m gegužės mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.92 MB
2023 m balandžio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 2.04 MB
2023 m kovo mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.62 MB
2023 m vasario mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.83 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.44 MB
2022 m gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.87 MB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.88 MB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 2.05 MB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.58 MB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.4 MB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.17 MB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.82 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.92 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.82 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 12:01:24 1.7 MB
Kiti dokumentai
LR ŠMSM UTA 2023-05-18 2023-05-22 13:07:27 169.99 KB
Atmintinė mokytojams, kaip pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui

Atmintinę rasite čiaskaitmeninė versija ir versija spausdinimuiVisą pasiruošimo diegti atnaujintas Bendrąsias programas medžiagą rasite Švietimo portale.

2023-09-06 09:12:28 146.16 KB
Kaip pasiruošti AUT diegimui? 2023-05-22 13:07:27 133.4 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-05-22 13:07:27 625.24 KB
Tinklaveika klaipėdos varpo gimnazijos vizitas 2023-05-22 13:07:27 75.02 KB
AUT mokymų dalyviai 2023-05-22 13:07:27 162.82 KB
Kaip ugdyti kompetencijas 2023-05-22 13:07:27 95.96 KB
Susitarimai 2023-05-22 13:07:27 119.36 KB
UTA darbo grupė 2023-05-22 13:07:27 362.04 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-05-22 13:07:27 13.38 MB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP 2023-05-22 13:07:27 3.54 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 2023-05-22 13:07:27 25.46 MB
UTA socialinė partnerystė 2023-05-22 13:07:27 5.84 MB
Bendrosios programos (pakeitimai) 2023-05-22 13:07:27 123.1 KB
Kompetencijos 2023-05-22 13:07:27 171.69 KB
Mokymasis ir pažanga 2023-05-22 13:07:27 13.38 MB
Pasirengimas diegti BP 2023-05-22 13:07:27 235.89 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą 2023-05-22 13:07:27 750.55 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 09 30 405.08 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-30 445.88 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-31 426.26 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30 435.56 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 03 31 424.35 KB
Finansinių atsakaitų rinkinys 2023 06 30 426.85 KB
2022 m.
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 482.49 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 475.18 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31 476.93 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30 484.23 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30 478.31 KB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 618.3 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 776.53 KB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.32 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 394.52 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.72 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:48:43 1.37 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 1.72 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 117.65 KB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 172.96 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 574.52 KB
2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 507.87 KB
2019 m. II ketvt. tarpinių fiansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 191.76 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 1.39 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 15.17 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.3 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.23 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.28 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maisto produktų tiekėjų sąrašas, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 192.53 KB
Nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašas, 2022 m 2023-02-08 12:45:14 1.82 MB
LR Sveikatos ministro įsak. dėl mokinių maitinimo organizavimo 2023-02-08 12:45:14 352 KB
I savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 26.19 KB
II savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 23.91 KB
III savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2023-02-08 12:45:14 24.16 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 715.79 KB
2022 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 563.72 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 533.25 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 570.74 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 610.36 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 462.98 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 450.79 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 391.02 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2022-02-04 16:47:24 485.83 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 372.79 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 259.1 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:50:25 218.19 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:37 249.77 KB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 99.45 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 93.87 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:49:58 2.29 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 3.88 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.25 MB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.29 MB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 1.6 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimas 2023-01-27 10:30:48 404.89 KB
2023 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-27 10:30:48 2.25 MB
Viešųjų pirkimų, sandorių ataskaita, 2021-09-08 d. 2023-01-27 10:30:48 197.25 KB
Viešųjų pirkimų planas, planuojamų pirkimų suvestinė 2021 m. 2023-01-27 10:30:48 18.5 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, 2021 m. 2023-01-27 10:30:48 381 KB
Viešieji pirkimai, 2020 m. 2023-01-27 10:30:48 158.75 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 157.85 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos teminis išorinis vertinimas 2023-04-05 22:15:53 116.81 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. 2023-04-05 22:15:53 213.07 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m 2023-04-05 22:15:53 440 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m 2023-04-05 22:15:53 938 KB
Sėkmės požymiai 2023-04-05 22:15:53 424.52 KB
Išorinis vertinimas 2023-04-05 22:15:53 26.5 KB
Mokyklos pažanga, suvestinė iki 2020 metų 2023-04-05 22:15:53 377.8 KB
Ugdymas(is) virtualioje aplinkoje 2023-04-05 22:15:53 3.17 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gargždų Vaivorykštės gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-11-03 10:40:15 1.43 MB
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti (atmintinė) 2022-02-06 10:14:11 212.32 KB
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 2022-02-06 10:14:11 55 KB
Klaipėdos rajono savivaldybės 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programa 2023-10-24 12:25:07 574.54 KB
Pranešėjų apsauga 2023-10-24 13:32:31 223.64 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas, 2021 m. 2022-09-19 13:25:04 36.83 KB
VGK nariai 2023-01-31 08:23:05 376.58 KB
Lankstinukas Atnaujinta Dydis
Jubiliejinis gimnazijos leidinys 2018 m. 589.68 KB
Mokinių mintys apie mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokinių ir mokytojų palinkėjimai mokyklai 30-io proga 532.7 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
„Pasuolė“ Nr. 47. 2023 m. birželio mėn 2023-06-02 14:54:50 1.28 MB
„Pasuolė“ Nr. 46, 2020 m. birželio mėn. 2023-06-02 14:55:31 3.06 MB
„Pasuolė" Nr. 45, 2018 m. lapkričio mėn. 2023-06-02 14:53:56 3.64 MB
"Pasuolė" Nr. 44, 2018 m. balandžio mėn. 2023-06-02 14:53:56 1.19 MB
,,Pasuolė", Nr. 43, 2018 m. kovo mėn. 2023-06-02 14:53:56 3.26 MB
,,Pasuolė" Nr. 42, 2017 m. gruodžio mėn. 2023-06-02 14:53:56 2.04 MB
,,Pasuolė" 2017 m. balandžio mėn. 2023-06-02 14:53:56 470.67 KB
,,Pasuolė" 2016 m. lapkričio mėn. 2023-06-02 14:53:56 385.3 KB
,,Pasuolė" 2016 m. gegužės mėn. 2023-06-02 14:53:56 1 MB
,,Pasuolė" 2016 m. vasario mėn. 2023-06-02 14:53:56 611.59 KB
,,Pasuolė" 2015 m. spalio mėn. 2023-06-02 14:53:56 472.01 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programa Atnaujinta Dydis
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-10-20 10:29:50 7.15 MB
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2023-11-07 10:16:58 799.16 KB
Higienos normos reikalavimai, suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 2022-10-20 10:29:50 414.38 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 2022 m. 2023-01-10 19:04:23 9.51 MB
Žmogaus teisės asmens apsaugos srityje(Atmintinė) VDAI 2017-06-22 2023-01-10 19:04:23 793.53 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
LR Konstitucija 2022-02-07 21:13:22 1.38 MB
Švietimo įstatymas 2022-02-07 21:13:22 411.37 KB
Geros mokyklos koncepcija 2022-02-07 21:13:22 221.98 KB
Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijos 2022-02-07 21:13:22 22.46 KB
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Dėl mokytojų atestacijos programų 2023-2025 m. tvirtinimo 2023-09-11 19:37:29 71.75 KB
Savipagalba 2023-09-11 19:37:29 12.84 KB
Mokytojo veiklos savianalizės anketa 2023-09-11 19:37:29 22.82 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų linija - pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia 2022-02-07 23:26:46 228.05 KB
Tėvų dalis 2022-02-07 23:26:46 429.51 KB
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB
Psichologės konsultacijos 2022-02-07 23:26:46 133.58 KB
Informacija paaugliams Padėk sau 2022-02-07 23:26:46 15.01 MB
Ekranų laikas vaikams 2022-02-07 23:26:46 528.73 KB
Prevencinės priemonės - koronavirusas 2022-02-07 23:26:46 30.5 KB
Patarimai mokantis nuotoliniu būdu 2022-02-07 23:26:46 4.4 MB
Rekomendacijos tėvams kaip bendrauti su vaiku 2022-02-07 23:26:46 194.63 KB
Atsakinga tėvystė 2022-02-07 23:26:46 36.8 KB
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą? 2022-02-07 23:26:46 14.96 KB
Ar gali paauglys nebūti paaugliu? 2022-02-07 23:26:46 17.4 KB
Savižudybė. Rizikos veiksniai 2022-02-07 23:26:46 19.33 KB
Sunkūs vaikai bausmėmis negydomi 2022-02-07 23:26:46 21.42 KB
Smurtas artimoje aplinkoje 2022-02-07 23:26:46 549.43 KB
Apie vaikų saugumą internete 2022-02-07 23:26:46 136.5 KB
Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? 2022-02-07 23:26:46 974.91 KB
Elektroninės patyčios 2022-02-07 23:26:46 682.79 KB
Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu 2022-02-07 23:26:46 838.83 KB
Pagalbos šeimai paslaugų sąrašas (2017-06-06) 2022-02-07 23:26:46 61.37 KB
Probleminis lošimas 2022-02-07 23:26:46 5.78 MB
Socialiniu paslaugų centro informacija 2022-02-07 23:26:46 72.65 KB
Azartiniai lošimai 2022-02-07 23:26:46 7.85 MB
Elektroninės cigaretės 2022-02-07 23:26:46 750.3 KB
Informacija tėvams 2022-02-07 23:26:46 21.91 KB
Brandos egzaminai Atnaujinta Dydis
Bazinė mokykla Atnaujinta Dydis
Pranešėjų apsauga 2023-10-24 13:32:31 223.64 KB
Valstybinė kalba ir egzaminai Atnaujinta Dydis
Atmintine-laikantiems-I–III-kategoriju-valstybines-kalbos-mokejimo-egzaminus-ir-lietuviu-kalbos-mokejimo-A2-B1-B2-C1-lygiu-nustatymo-egzaminus 2023-06-28 15:49:15 62.96 KB
2023 m. egzaminų tvarkaraštis LRK 2023-06-28 15:49:15 180.17 KB
Informacija kandidatams apie mokesčius 2023-06-28 15:49:15 12.89 KB
Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo, 2022 m. 2023-06-28 15:49:15 170.76 KB
Dėl lietuvių kalbos mokėjimo lygio .... tvarkos aprašo patvirtinimo, 2022 m. 2023-06-28 15:49:15 205.01 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
2023–2024 m. m. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2023-11-08 16:43:08 184.43 KB
Atmintinė III klasės gimnazistams 2023-11-08 16:43:08 223.24 KB
Konsultacijų I-IV mokiniams tvarkaraštis 2023-11-08 16:43:08 147.12 KB
Pagalba mokiniui (teikejai) 2023-11-08 16:43:09 109.39 KB
PUPP atmintinė 2023-11-08 16:43:09 66.16 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems IV kl. mok. (2022-2024 m.m.) 2023-11-08 16:43:09 83.46 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2023-11-08 16:43:09 207.61 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2023-2025 m.m.) 2023-11-08 16:43:09 65.17 KB
Atmintinė dešimtokui(-ei) 2023-11-08 16:43:09 168.54 KB
Mokinio aprangos etiketo taisyklės, 2022 m. 2023-11-08 16:43:09 692.01 KB
Pagalbą teikiančios įstaigos 2023-11-08 16:43:09 18.59 KB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2023-11-08 16:43:09 1.45 MB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2023-11-08 16:43:09 1.26 MB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (III kl.) 2023-11-08 16:43:09 174.3 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (IV kl.) 2023-11-08 16:43:09 175.89 KB
Brandos darbas Atnaujinta Dydis
Brandos darbo programa, 2017 m. 2022-09-19 13:34:17 135.03 KB
Brandos darbo vertinimo kriterijai (BD programos priedas) 2022-09-19 13:35:06 249.27 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Laisvos darbo vietos - vyr. virėjo pareigoms 111.65 KB
Laisvos darbo vietos - mokytojo padėjėjo pareigoms 114.64 KB
Kvietimas Atnaujinta Dydis
Mokinių iniciatyvų projektas Atnaujinta Dydis
Padėkos Atnaujinta Dydis
Padėka administracijai ir dalykų mokytojams 520.04 KB
Pažymėjimas dėl dalyvavimo „Olympis“ 2022 m. 2023-02-09 08:36:21 64.27 KB
Padėka_vilties paukštis_06 14 4.28 MB
Sveikinimas ir dovana 10.27 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kūrybinių savęs pažinimo dirbtuvių metodinės rekomendacijos 2023-10-02 22:44:45 84.85 KB
Edukacinė išvyka Alytus – Birštonas 2023-05-26-27 2023-10-02 22:44:45 510.42 KB
Tėvams apie STEAM mokslų svarbą 2023-10-02 22:44:45 195.79 KB
„Matematika už lango“ 2023-10-02 22:44:45 205.79 KB
Projektas „KTU klasė“ 2023-10-02 22:44:45 325.62 KB
Veiklų, skirtų inžinerinės ir gamtos mokslų krypčių profesijų populiarinimui, įtakos planuojant karjerą vertinimas 2023-10-02 22:44:45 170.57 KB
Tyrimas „Inžinerinės krypties dalykų moduliai“ 2023-10-02 22:44:45 543.01 KB
Mokymosi sėkmė vykdant tiriamąją veiklą 2023-10-02 22:44:45 3.02 MB
„Tyrėjų naktis“ nustebino įdomiais bandymais 2023-10-02 22:44:45 283.96 KB
Pasibaigus 1 pusmečiui 2023-10-02 22:44:45 217.07 KB
Susitikimas-diskusija 2023-02-02 2023-10-02 22:44:45 68.3 KB
Tyrimas „Virtualių STEAM pamokų vyresniųjų klasių mokiniams ugdyti organizavimo galimybės“ 2023-10-02 22:44:45 948.82 KB
Modulio „Elektronikos pradžiamokslis“ veikla 2023-10-02 22:44:45 75.46 KB
Inžinerinės krypties ir kt. dalykų mokymasis, 2021–2022 m. m. 2023-10-02 22:44:45 282.57 KB
2021–2022 m. m. (pažangos stebėsena) 2023-10-02 22:44:45 2.39 MB
Ugdymosi pažangos dinamika 2023-10-02 22:44:45 2.38 MB
KU dėstytojų pamokos mokiniams 2023-10-02 22:44:45 458.61 KB
Pamoka tėvams 2023-10-02 22:44:45 75.11 KB
Radijo švyturys 2023-10-02 22:44:45 13.51 KB
Paskaita „Tėvų dalyvavimas vaikų karjeros sprendimuose“ 2023-10-02 22:44:45 297.37 KB
Edukacinė išvyka į Tartu 2023-10-02 22:44:45 88.82 KB
Gamtos mokslų laboratorija 2023-10-02 22:44:45 12.17 KB
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2023-10-02 22:44:45 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2023-10-02 22:44:45 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2023-10-02 22:44:45 88.86 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2023-10-02 22:44:45 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2023-10-02 22:44:45 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2023-10-02 22:44:45 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2023-10-02 22:44:45 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2023-10-02 22:44:45 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2023-10-02 22:44:45 12.47 KB
Projektas „Rytojus ateina šiandien“ 2023-10-02 22:44:45 152.74 KB
Matematika už lango 2023-10-02 22:44:45 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2023-10-02 22:44:46 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2023-10-02 22:44:46 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2023-10-02 22:44:46 15.02 KB
Mokymai mokiniams „Ateities profesiją renkuosi šiandien“ 2023-10-02 22:44:46 351.94 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija ES projekto KK sėkmės ir tvarumas 2023-10-02 22:44:46 423.52 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Aktualu
Naujos knygos, 2023 2023-02-24 09:39:16 1.06 MB
Naujos knygos, 2022 2023-02-24 09:39:16 2.49 MB
Naujos knygos, 2022 2023-02-24 09:39:16 1.31 MB
Naujos knygos, 2022 2023-02-24 09:39:16 368.42 KB
Vadovėliai ir skaitmeninės mokymo priemonės, 2022 2023-02-24 09:39:16 211.97 KB
Literatūros sąrašas 9-10 klasei 2023-02-24 09:39:16 356.18 KB
Literatūros sąrašas 11-12 klasei 2023-02-24 09:39:16 52.22 KB
Dokumentai
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2023-09-27 13:25:55 1.8 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2022 m. 2023-02-24 09:40:37 1.96 MB
TŪM Atnaujinta Dydis
GVG_TŪM pristatymas 1.92 MB
Respublikinis renginys „TŪM jungtys I“ 2023-10-03 11:51:25 252.67 KB
Augame reflektuodami 2023-10-24 10:19:09 253.54 KB
Kryptingas ir tikslingas mokymasis 2023-10-26 13:20:44 184.88 KB
Klaipėdos krašto metams skirtas konkursas-šventė „Pasakorius 2023“ 2023-11-27 10:19:49 138.88 KB
Plėtojami „Mokymosi tinklai“ 423.13 KB
Viskas prasideda nuo svajonės 2023-11-27 09:48:42 309.2 KB
KK: veiklos tobulinimo planas. Plano tikslinimas Atnaujinta Dydis
„VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA GALUTINĖ ATASKAITA, 2023-08-29 2023-10-12 21:37:03 298.99 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-08-31 19:16:43 439.86 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas, 2022-09-28 2023-08-31 19:16:55 295 KB
GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS GIMNAZIJA. TIKSLINIMO PLANAS 2023-05 2023-08-31 19:17:11 284.58 KB
Doc01700020220630082713 654.75 KB
Doc03232220230707085149 659.31 KB
Doc03232520230707090139 463.35 KB