Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai, 2024 2024-06-07 14:15:18 7.29 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2024-06-07 14:15:18 3.16 MB
Tvarkos
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2024-03-04 10:07:06 2.25 MB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2023 m. 2024-03-04 10:07:06 1.96 MB
IUP keitimo tvarkos aprašas, 2023 2024-03-04 10:07:06 1.05 MB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 2.66 MB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.58 MB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.68 MB
Klasės vadovo funkcijų aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.57 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-20 09:12:13 185.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 2024-03-04 10:07:06 1.06 MB
Pedagoginių darbuotojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.06 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.34 MB
Pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 745.82 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.29 MB
Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 6.18 MB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.23 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2024-03-04 10:07:06 1.8 MB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m 2024-03-04 10:07:06 1.66 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.22 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2024-03-04 10:07:06 5.81 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2024-03-04 10:07:06 244.38 KB
Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2024-03-04 10:07:06 1.21 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2024-03-04 10:07:06 44 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2024-03-04 10:07:06 2.07 MB
Mokinių vežiojimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2019 2024-03-04 10:07:06 1.55 MB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2024-03-15 15:02:45 138.56 KB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2024-03-04 10:07:06 2.8 MB
Taisyklės
Asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklės, 2024 2024-04-02 10:00:12 1.61 MB
Darbo tvarkos taisyklės, 2024 m. 2024-04-02 10:00:12 6.85 MB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija 2024-07-18 12:52:12 1.82 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2022 m. 2024-04-02 10:00:12 1.96 MB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimas į I gimnazijos klasę 2024 m. 2024-03-29 09:57:30 253.36 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2024-05-20 12:06:25 181.57 KB
Dorinio ugdymo pasirinkimas 2024-03-15 15:58:32 119.28 KB
Mokymo sutartis, 2023 2024-03-15 12:00:52 3.41 MB
Mokymo sutartis, 3 priedas 2024-03-15 12:00:52 521.41 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2021 m. 2024-03-15 12:00:52 0.97 MB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2024-03-15 12:00:52 928.75 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2024-03-15 12:00:52 16.83 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2024-2026 m.m.) 2024-03-25 07:45:46 65.87 KB
Mokinio aprangos etiketo taisyklės 2024-07-18 12:53:12 692.01 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją 2023-04-05 16:11:50 145 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašo 2024-04-02 10:02:11 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (III kl.) 2024-03-14 13:47:38 174.3 KB

Atnaujinta: 2024-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.15 – 14.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50