Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 


ABITURIENTAMS

2021–2022 metų bazine mokykla Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje skiriama Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija.

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Prašymą laikyti 2022 m. brandos egzaminus eksternas gali teikti bazinės mokyklos vadovui iki 2021 m. lapkričio 24 d.

Abiturientų konsultavimas

Paskaitos

Mokytojai abiturientams