Priėmimas į gimnaziją

Ačiū, kad pasirinkote mūsų gimnaziją

Vadovaudamasi Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1-201 (koreguota 2021 m. kovo 29 d. Įs. Nr. V1-75) patvirtintu Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijos mokinių priėmimo tvarkos aprašo 6 punktu, prašau:

iki birželio 18 d. pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 • I pusmečio mokymosi rezultatus (kopiją), pasirašytus klasės vadovo;
 • miesto, šalies ar tarptautinių olimpiadų, konkursų laureatų ir nugalėtojų diplomus (kopijas);
 • užpildytą motyvacijos mokytis gimnazijoje anketą ir Mokymosi sutartį; anketa ir sutartis viešinami Gimnazijos internetinėje svetainėje el. a.: htpps://www.vaivorykstesgimnazija.lt/Veiklos sritys/Mokinių priėmimas

iki liepos 1 d. pateikti šiuos dokumentus:

 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (kopiją).

Pastabos:

 • Aukščiau išvardinti dokumentai pateikiami popieriniu būdu.
 • Gimnazijos priimamojo atsakingas asmuo – sekretorė Liucija Budienė; el. a. info@vaivorykstesgimnazija.lt Tel. (8 46) 45 39 64, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai.
 • Darbo laikas 7.30–16 val. Pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
 • Detalesnę informaciją galėsite sužinoti atvykę į gimnaziją nuo liepos 2 d. (I a. stendas).
 • Gimnazijos Mokytojų tarybos bei Gimnazijos tarybos pritarimu nuo š. m. rugsėjo 1 d. tęsiame srautinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokymą(si) (atsižvelgiant į mokinių akademinius pasiekimus ir mokymosi motyvaciją, formuojami 1–2 srautai). Esame parengę lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos bei meninio ugdymo modulių programas, skirtas pagilintam dalykų mokymui(si), mokinių gebėjimų ugdymui(si). Rugsėjo 1–2 savaitę skatinsime I-okus pasirinkti labiausiai jų gebėjimus bei mokymosi poreikius atitinkantį modulį ar neformaliojo vaikų švietimo veiklą.
 • Gimnazijos internetinė svetainė: htpps://www.vaivorykstesgimnazija.lt

Gimnazijos direktorė Ona Sturonienė

2021 m. birželio 4 d.

Atnaujinta: 2022-05-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla