Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2023 m.m. - 2024 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Mindaugas Šunokas Tėvų atstovas Pirmininkas
2. Loreta Motuzienė Tėvų atstovė Sekretorė
3. Lina Daujotytė Tėvų atstovė Narė
4. Aurelija Studencova Tėvų atstovė Narė
5. Jūratė Petrusevičienė Tėvų atstovė Narė
6. Vida Mockuvienė Mokytojų atstovė Pirmininko pavaduotoja
7. Rita Batečko Mokytojų atstovė Narė
8. Nerija Valinčienė Mokytojų atstovas Narė
9. Jūratė Surblienė Mokytojų atstovė Narė
10. Asta Vaišnoraitė Mokytojų atstovė Narė
11. Viktorija Eismontaitė, IVf Mokinių atstovė Narė
12. Greta Daukšytė, IIg Mokinių atstovė Narė
13. Rūta Jakaitė, IIIg Mokinių atstovė Narė
14. Orinta Kiaulakytė, IVc Mokinių atstovė Narė
15. Ignas Liaudonskas, IId Mokinių atstovas Narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės nariųdemokratinės gyvensenos patirtį;
 • svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Gimnazijos veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos krypčių, Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Gimnazijos strateginiams ir veiklos planams, darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo rezultatus;
 • pritaia siūlymams dėl Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;
 • priima nutarimą dėl Gimnazijos vadovo veiklos vertinimo;
 • ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Gimnazijos savivaldos institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Gimnazijos problemas, teikti siūlymus veiklai tobulinti;
 • kontroliuoja ūkinę ir finansinę Gimnazijos veiklą;
 • deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisnai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas;
 • gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
Atnaujinta: 2024-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50