Dokumentai
Gimnazijos ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo (ŠMSM BUP Dėl 8.3. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:45:50 28.81 KB
Dėl gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-183 „Dėl Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 2021–2022 m. m. ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo (Gimnazijos UP Dėl 6.4. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:46:03 44 KB
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m. 2022-02-08 14:46:09 17.47 MB
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m. 2022-02-08 14:46:18 767.35 KB