Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Gimnazijos mokytojų, direkcijos ir specialistų budėjimo grafikas 2022-05-10 09:44:39 727.67 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos papildymas 2022-05-10 15:24:40 1.36 MB
Higienos normos 2022-05-20 15:26:13 30.14 KB
Dėl mokinių testavimo savikontrolės greitaisiais sars-cov-2 antigeno testais 2022-05-10 09:44:39 4.94 MB
Dėl mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos 2022-05-10 09:44:39 63 KB
Dėl pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu 2022-05-10 09:44:39 44 KB
Dėl darbo organizavimo Covid 19 ligos atvejų 2022-05-10 09:44:39 1.83 MB
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 2022-05-10 09:44:39 934.54 KB
Dėl mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo 2022-05-10 09:44:39 1.41 MB
Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 2022-05-10 09:44:39 3.41 MB
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo 2015 m. 2022-05-10 09:44:39 127.23 KB
Dėl mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo 2014 m. 2022-05-10 09:44:39 139.04 KB
Dėl pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos 2019 m. 2022-05-10 09:44:39 2.66 MB
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2022-05-10 09:44:39 1.16 MB
Dėl psichologinės pagalbos teikimo 2020 m. 2022-05-20 14:45:47 1.2 MB
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo V1-200 2017 m. 2022-05-10 09:44:39 1.28 MB
Dėl pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-05-10 09:44:39 1.4 MB
Dėl socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 931.2 KB
Dėl krizių valdymo valdymo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-05-10 09:44:40 3.53 MB
Dėl gimnazijos vadovų, mokytojų, mokinių, budėjimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-05-10 09:44:40 623.77 KB
Dėl nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašo tvirtinimo 2020 m. 2022-05-10 09:44:40 2.07 MB
Dėl mokymo ir mokymosi turinio planavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-05-10 09:44:40 208.5 KB
Dėl kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2019 m. 2022-05-10 09:44:40 607.08 KB
Dėl profesinio tobulėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2019 m. 2022-05-10 09:44:40 1.48 MB
Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2016 m. 2022-05-10 09:44:40 110.99 KB
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 39.76 KB
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 2.8 MB
Dėl mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2016 m. 2022-05-10 09:44:40 130.92 KB
Dėl socialinės veiklos organizavimo V1-278 organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 1.28 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-05-20 14:45:40 17.1 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 12.67 KB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 384.78 KB
Mokymosi formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 14.36 KB
Darbo apmokėjimo įstatymas 2022-05-10 09:44:40 2.28 MB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 668.17 KB