Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 
 

DĖMESIO! Pasikeitė gimnazijos pamokų tvarkaraštis. Galiojimo pradžia nuo 2020 09 21.

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos I klasių mokiniai netradicinėje pamokoje siejo literatūrą ir gyvenimą

,,Vaiko konstitucija“, parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija (priimta Jungtinių tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d.), prisideda prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, saugus, laimingas ir atsakingas. Tikriausiai kiekvienas taip norėtume... Tačiau ne visada taip yra. Ir tas ,,ne visada“ skausmingas iki sielos gelmių ne tik tėvams, globėjams, vaikų mokytojams, bet labiausiai – vaikams. 

Skaitykite plačiau
Netradicinė pamoka.docx (16.4KB)
Skaitykite plačiau
Netradicinė pamoka.docx (16.4KB)
KANDIDATAI BRANDOS EGZAMINUS RINKSIS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS
BE.docx (13.54KB)
KANDIDATAI BRANDOS EGZAMINUS RINKSIS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS
BE.docx (13.54KB)
Pamokų laikas.pdf (206.38KB)
Pamokų laikas.pdf (206.38KB)
Mokinių pavėžėjimo grafikas
Maršrutai.pdf (74.61KB)
Mokinių pavėžėjimo grafikas
Maršrutai.pdf (74.61KB)


SPALIO 1 D., AKTŲ SALĖ

17.30 VAL.

Bendras gimnazijos I–II klasių mokinių tėvų susirinkimas.

18 VAL.

Paskaita tėvams ir mokytojams „Šeimos ir mokyklos partnerystė: kartu tam, kad mokytis būtų svarbu, o augti saugu“. Psichologė A. Blandė   

Malonaus bendravimo, puikių įspūdžių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė 


AKTUALI INFORMACIJA DĖL DARBO ORGNIZAVIMO COVID 19 LIGOS ATVEJU


Mokyklinė uniforma – mokyklos vizitinė kortelė

Mokyklinę uniformą rinktis verta, nes tai:

·      vienija bendruomenę; vilkint vienodus drabužius išnyksta etniniai, lyčių, finansinės padėties ir kitokie skirtumai;

·      formuoja teigiamą mokyklos įvaizdį; teigiamą įspūdį kuria ir patys mokiniai, vilkintys uniformas mokykloje bei už jos ribų;

·      padeda puoselėti vertybes; vienodos mokyklinės uniformos skatina susikaupti, susikoncentruoti į atliekamas užduotis. Atsakomybė, darbštumas, pagarba, sąžiningumas, išsilavinimas, tolerancija ir kitos dorybės tokioje aplinkoje formuojamos lengviau;

·      padeda sutaupyti; sprendimas įsigyti uniformą yra ekonomiškas, praktiškas.

·      mokiniai, vilkintys šiuolaikiškas uniformas, atrodo tvarkingai ir jaučiasi patogiai.

Apie gimnazijos apsisprendimą nuo rugsėjo 1 d. vilkėti mokyklinę uniformą skaitykite plačiau ...
Mokyklinė uniforma (1).doc (40.5KB)
Apie gimnazijos apsisprendimą nuo rugsėjo 1 d. vilkėti mokyklinę uniformą skaitykite plačiau ...
Mokyklinė uniforma (1).doc (40.5KB)

PASIDŽIAUKIME!

„Eidenis Kasperavičius ir Lukas Rimkus, abiturientai iš Gargždų, gavo po keturis šimtukus. Tokius įvertinimus jie į savo kraitį susikrovė iš matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir anglų kalbos egzaminų. Gargždiškiai tikri: jų „Vaivorykštės“ gimnazijoje dirba mokytojai, gebantys išugdyti daug pasiekiančius mokinius. Jiedu dėkingi ne tik pedagogams, bet ir savo tėvams, kurie paskatino mokytis, bet nespaudė prie knygų taip, kad tai taptų atgrasu“,– rašo LRT.lt korespondentė Aida Murauskaitė straipsnyje „Gargždiškiai vaikinai įrodė, kad gerų mokytojų ir mokinių yra visur, ne tik Vilniuje“. 

Straipsnį skaitykite:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Flietuvoje%2F2%2F1214498%2Fgargzdiskiai-vaikinai-irode-kad-geru-mokytoju-ir-mokiniu-yra-visur-ne-tik-vilniuje%3Ffbclid%3DIwAR08AJ3sH2JivRIPq-EarzbUS_WwWi99x-DLIudmUL5Eoa4f3S02SpWqw6E&h=AT3n_JizJvRopq6xEcxRMlxd1zMn15d8-aUaOdusn1C4GnP1SeUiGlRfBtXjThunSVoIdhzD1rzozgMNBQCDIAo_L9ScGuqDi6NtBEFHBuLNtnq76LW8kBorfKT2SCWmo-06843Mm2eByR8

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos ISK informacija

Naujos profesinio mokymosi galimybės

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, didindama profesinio mokymo prieinamumą ir lankstumą, nuo kitų mokslo metų sudarys galimybes gimnazijos I–IV klasių mokiniams mokytis pagal profesinio mokymo modulius. Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Mokymosi pagal pasirinktą modulį (110 val.) grafikas derinamas su profesine mokykla. Priėmimas į profesinio mokymo programas ir atskirus modulius vykdomas per LAMA BPO nuo gegužės 20 dienos. Pageidaujantys išsamesnės informacijos gali rašyti UK koordinatorei Barborai Dotienei e-dienyno sistemoje TAMO. Skaitykite plačiau: 

 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/ministerija-kviecia-mokinius-isbandyti-profesija-jau-mokyklos-suole-

Informacija būsimiems gimnazijos I klasių mokiniams ir jų tėvams 

Prašome būsimuosius gimnazistus iki birželio 23 d. popieriniu arba elektroniniu būdu pateikti dokumentus. Išsamesnė informacija – gimnazijos internetinėje svetainėje adresu http://www.vaivorykstesgimnazija.lt/ skyrelyje ,,Mokiniams“.Mokytojų bei Gimnazijos tarybos pritarimu, nuo rugsėjo 1 d. planuojamas įgyvendinti srautinis lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokymas(is), atsižvelgiant į mokinių akademinius pasiekimus ir mokymosi motyvaciją. Pagilintam dalykų mokymui(si) ir mokinių gebėjimų ugdymui(si) parengtos lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos bei meninio ugdymo modulių programos. Rugsėjo 1–2 savaites mokiniai pasirinks labiausiai jų gebėjimus bei mokymosi poreikius atitinkantį modulį ar neformaliojo vaikų švietimo veiklą.                Komplektuojant klases, bus atsižvelgta į pateiktus prašymus ir pageidavimus. Dėl Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų negalėsime šios  informacijos skelbti gimnazijos internetinėje svetainėje, tačiau ją bus galima sužinoti atvykus į gimnazijos raštinę nuo liepos 1 d.  

Į gimnaziją bus priimti visi pageidaujantys mokytis – kartu kursime palankias sąlygas mokinių gebėjimams ugdyti(s).

Gimnazijos direktorė Ona Sturonienė