Mokinių iniciatyvų projektas 2023

 • Paskelbė : Barbora Dotiene
 • Paskelbta: 2022-12-13
 • Kategorija: Kvietimai

Kviečiame I–III klasių mokinius dalyvauti mokinių iniciatyvų projektų kūrime.

Šio projekto tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie gimnazijos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą.

Projektai turi būti skirti visai gimnazijos bendruomenei (netradicinių ugdymo aplinkų, poilsio ir interaktyvių erdvių įrengimas ar tobulinimas, ugdymo priemonių įsigijimas, išvykų, renginių organizavimas), neviršyti skirtos mokyklai sumos, nereikalaujantys išlaikymo išlaidų ar papildomos darbo jėgos jų įgyvendinimui ir kt.

Klaipėdos rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje skiria 3500 eurų.

Projekto teikimo tvarka:

  1.  iki 2022 m. gruodžio 12 d. „Vaivorykštės“ gimnazijos svetainėje, Mokinių prezidentūros facebook puslapyje skelbiamas kvietimas mokinių iniciatyvų projektų paraiškoms teikti;
  2.  2023 m. sausio 12 d. 13.15 val. Zoom erdvėje I-III klasėms teikiama informacija apie projektą, renginyje dalyvauja „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai;
  3.  2022-12-19 –2023-02-02 mokinių klasės/grupės kelia projekto idėją, skaičiuoja biudžetą, kuria prototipą;
  4. 2023-02-03 visų klasių/grupių projektų pristatymas ir dviejų–trijų geriausių projektų rinkimas klasių koncentruose (atsak. klasių vadovai, klasių koncentro vadovas);
  5.  2023-02-06–2022-02-10 iniciatyvų projektų atitikties vertinimas (gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įvertins ar pateiktas projektas atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą);
  6.  2023-02-22–2023-02-23 viešas atrinktų iniciatyvų projektų pristatymas, aptarimas;
  7.  2023-03-03 viešas projektų rinkimas balsuojant (I– IV klasių mokiniai, mokytojai), renginyje dalyvauja „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai;
  8.  2023-02-27–2023-03-17 mentorius aptaria laimėto(-ų) projekto(-ų) įgyvendinimą;
  9.  2023-03-20–2023-12-01 projekto(-ų) įgyvendinimas;
  10. 2023-12-05  mentorius parengia projekto(-ų) rezultatų ataskaitą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

Mokinių iniciatyvų projekto koordinavimo grupė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas