Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Kristina Klenauskienė Socialinė pedagogė

1 aukštas, 112 kabinetas

Kuruojamos klasės: II kl. ir IV kl.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

 

 

Antradienis

9.00–16.00 12.00–12.30

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

9.00–14.00 12.00–12.30
Penktadienis    

Rosita Jankauskaitė Socialinė pedagogė

1 aukštas, 123 kabinetas

Kuruojamo klasės: I kl. ir III kl.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

8.00–15.00 12.30–13.00

Antradienis

8.00–13.00

12.30–13.00

Trečiadienis

8.00–14.00 14.00–14.30

Ketvirtadienis

8.00–12.30 12.30–13.00
Penktadienis

8.00–8.45

9.40–13.30

13.30–14.00

Veiklos sritys:

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais gimnazijos specialistais, dalykų mokytojais, Gimnazijos vaiko gerovės komisija (VGK).
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus ir socialinių įgūdžių problemas gimnazijoje.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, pozityviosios socializacijos klausimais.
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos VGK ir savivaldos grupėmis.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, kitais specialistais, administracija, socialiniais partneriais sprendžiant mokinių socialines ir pedagogines problemas.

Kreipkis, jei:

nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti tinkamiausių sprendimų ar tiesiog pabūti kartu… Jeigu kyla sunkumų gimnazijoje ir nori apie tai pasikalbėti… O gal turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius ar kitą prevencinę – šviečiamąją veiklą?

Žinome, kad kiekvienas esate savitas ir nepakartojamas...
Priimame Jus tokius, kokie esate...
Neteisiame ir nesmerkiame, juk visi galime suklysti...
Pasikalbėkime ir kartu paieškokime iškilusių sunkumų įveikimo būdų...

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50