Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Kristina Klenauskienė Socialinė pedagogė

1 aukštas, 112 kabinetas

Kuruojamos klasės: II kl. ir IV kl.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

 

 

Antradienis

8.30–14.00 12.00–12.30

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

8.30–14.00 12.00–12.30
Penktadienis    

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Rosita Jankauskaitė Socialinė pedagogė

1 aukštas, 123 kabinetas

Kuruojamo klasės: I kl. ir III kl.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

7.45–14.45 12.30–13.00

Antradienis

8.00–13.00

13.00–13.30

Trečiadienis

7.45–14.00 13.00–13.30

Ketvirtadienis

8.00–13.00 13.00–13.30
Penktadienis

7,45–8.45

9.40–13.30

13.00–13.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Veiklos sritys:

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais gimnazijos specialistais, dalykų mokytojais, Gimnazijos vaiko gerovės komisija (VGK).
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus ir socialinių įgūdžių problemas gimnazijoje.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, pozityviosios socializacijos klausimais.
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos VGK ir savivaldos grupėmis.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, kitais specialistais, administracija, socialiniais partneriais sprendžiant mokinių socialines ir pedagogines problemas.

Kreipkis, jei:

nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti tinkamiausių sprendimų ar tiesiog pabūti kartu… Jeigu kyla sunkumų gimnazijoje ir nori apie tai pasikalbėti… O gal turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius ar kitą prevencinę – šviečiamąją veiklą?

Žinome, kad kiekvienas esate savitas ir nepakartojamas...
Priimame Jus tokius, kokie esate...
Neteisiame ir nesmerkiame, juk visi galime suklysti...
Pasikalbėkime ir kartu paieškokime iškilusių sunkumų įveikimo būdų...

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50