Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai, 2021 m. 2023-09-14 08:05:17 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2022-09-19 12:47:59 3.16 MB
Tvarkos
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-09-27 13:25:55 2.25 MB
Administracijos, specialistų ir mokytojų budėjimo tvarkaraštis, 2023 m. 2023-09-27 13:25:55 834.74 KB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-09-27 13:25:55 1.96 MB
IUP keitimo tvarkos aprašas, 2023 2023-09-27 13:25:55 1.05 MB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 2.66 MB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.58 MB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2023-11-07 08:49:53 928.75 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.68 MB
Klasės vadovo funkcijų aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.57 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 3.85 MB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 2023-09-27 13:25:55 1.06 MB
Pedagoginių darbuotojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.06 MB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.82 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.34 MB
Pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 745.82 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.29 MB
Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 6.18 MB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.23 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2023-09-27 13:25:55 1.8 MB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2024-02-05 14:59:36 1.26 MB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m 2023-09-27 13:25:55 1.66 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:55 1.22 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2023 m. 2023-10-27 08:06:56 5.81 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-09-27 13:25:56 244.38 KB
Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-09-27 13:25:56 1.21 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-09-27 13:25:56 44 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-09-27 13:25:56 2.07 MB
Mokinių vežiojimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2019 2023-09-27 13:25:56 1.55 MB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2018 m. 2023-09-27 13:25:56 384.78 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-09-27 13:25:56 1.28 MB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-09-27 13:25:56 2.8 MB
Taisyklės
Asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklės, 2024 2024-01-10 08:31:23 1.61 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2022 m. 2024-01-10 08:31:23 1.96 MB
Darbo tvarkos taisyklės, 2018 m. 2024-01-10 08:31:23 10.13 MB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2024-02-05 14:59:36 1.45 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokymo sutartis, 2023 2023-11-07 08:49:53 3.41 MB
Mokymo sutartis, 3 priedas 2023-11-07 08:49:53 521.41 KB
Dorinio ugdymo pasirinkimas 2023-11-07 08:49:53 80.47 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2021 m. 2023-11-07 08:49:53 0.97 MB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2023-11-07 08:49:53 16.83 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2024-02-05 14:59:36 207.61 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2023-11-07 08:49:53 928.75 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2023-2025 m.m.) 2024-02-05 14:59:36 65.17 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją 2023-04-05 16:11:50 145 KB
Dėl išbraukimo iš sąrašo (prašymas) 2022-02-04 13:08:43 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (III kl.) 2024-02-05 14:59:36 174.3 KB

Atnaujinta: 2023-06-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50