Apie gimnaziją

Istorija

...Rodos, visai neseniai pelkėtoje, krūmais apžėlusioje vietoje Gargždų gamtos mylėtojai globojo laukinius paukščius, žiemą maitino kiškelius ir kurapkas...

Dabar čia stovi Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. Kaip prisimena buvęs pirmasis mokyklos direktorius Vidūnas Davidonis, „1988 m. rugsėjo pirmosios rytą švytėjo viskas: ir mokykla, ir mūsų akys, ir mūsų sielos! Mūsų darbo tikslas buvo „Mokykla – vaikų pasaulis“. Siekėme bendravaldystės, norėjome, kad vaikai patys rūpintųsi viskuo ir už viską patys atsakytų“.

Naujosios mokyklos vadovai – direktorius Vidūnas Davidonis, pavaduotojos ugdymui Nijolė Balčikonytė, Regina Gutauskienė ir Ramunė Balsytė – sutelkė jaunatvišką kolektyvą. Mokykloje dirbo 43 mokytojai, mokėsi 886 mokiniai. Nuo pat pirmųjų mokyklos veiklos dienų buvo įvestas sustiprintas dailės mokymas.

1989–1990 m. m. lietuvių kalbos mokytojos Stefanijos Čeledinienės iniciatyva buvo pradėtas sustiprintas lietuvių kalbos mokymas.

Nuo 1990–1991 m. m. mokyklos istorija pradėta kaupti mokyklos istorijos muziejuje.

1991–1992 m. m. išleidžiami pirmieji abiturientai (auklėtojos Stefanija Čeledinienė ir Irena Narbekovienė).

1992–1993 m. m. iki 2019 m. vadovavo mokyklai Irena Pintverytė. Mokyklai suteikiamas „Vaivorykštės“ vardas. Tais pačiais metais Švietimo ir mokslo ministerija leido suformuoti pirmąją humanitarinę gimnazijos klasę.

1996 m. suteikiamas gimnazijos statusas. Sukuriama nauja simbolika – vėliava, ženkliukas.

1997 m. išleidžiama pirmoji gimnazistų laida (auklėtoja Verutė Nekrevičiūtė). Sukurtas gimnazijos himnas.

1998 m. išrenkamas pirmasis gimnazijos prezidentas Marius Kuzminas.

1999–2000 m. m. gimnazija įsijungia į profilinio mokymo eksperimentą ir gauna leidimą formuoti realinę gimnazijos klasę.

Ilgus metus Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos vizija buvo tapti Gargždų miesto keturmete gimnazija, teikiančia akademinių bei naujausių žinių įvairių gebėjimų mokiniams, ugdymo procese taikyti naujausias informacines technologijas, puoselėti bendražmogiškąsias vertybes, sukurti saugią darbo aplinką mokiniams bei mokytojams.

Nuo 2012–2013 m. m. ugdymo institucija tapo keturmete gimnazija. Į gimnaziją iš kitos mokyklos perkelta suaugusiųjų klasė.  


2013–2015 metais įgyvendinamas Comenius daugiašalių mokyklų partnerystės projektas ,,EUROPOS KALEIDOSKOPAS –Mažieji žurnalistai Europoje“ (koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Asta Jonauskienė).

Nuo 2014 metų įgyvendinama „Mąstymo mokyklos“ metodikos diegimo ugdymo įstaigose programa (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė). Vienas iš programos tikslų – ugdyti mokinių aukštesniojo lygio mąstymo įgūdžius.

Nuo 2015 metų įgyvendinama „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa  (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė). Programos tikslas – ugdyti jaunuolių talentus, mokantis iš patirties, įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.

Nuo 2015 metų įgyvendinama socialinio-emocinio ugdymo (SEU) programa „Raktai į sėkmę“ (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė). Programa į vieną visumą sujungia psichikos sveikatos stiprinimą, emocinio-socialinio intelekto vystymą ir akademinių pasiekimų gerinimą. 

Nuo 2018 metų kaip konsultuojanti mokykla dalyvaujame projekte ,,Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“ (partneriai: Alytaus šv. Benedikto ir Vilniaus Salininkų gimnazijos; projektas finansuojamas iš ES fondo lėšų; koordinatorė gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė). Projekto tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus, diegiant naujus ugdymo proceso organizavimo modelius.

Nuo 1992 iki 2019 metų gimnazijai vadovavo Irena Pintverytė, taip pat nuo 1992 metų vadovauja pavaduotojos ugdymui Nijolė Balčikonytė (I kategorija), Regina Gutauskienė (II kategorija) (abi dirba nuo mokyklos veiklos pradžios) ir Danutė Mockienė (II kategorija).

Nuo 2019 metų rugpjūčio 1 dienos Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijai vadovauja Ona Sturonienė

Gimnazijos bendruomenės nariai tapatinasi su mokykla, dalyvauja kuriant gimnazijos filosofiją bei tikslus, prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą bei kuriamą gimnazijos įvaizdį.    

Gimnazijos pedagogai per daug metų sukaupta patirtimi dalijasi su rajono, šalies mokyklomis, kasmet organizuoja metodines konferencijas „Kolega – kolegai“, bendradarbiauja su Vokietijos Švabacho menų gimnazija, vykdo šalies ir tarptautinius projektus, dalyvauja įvairiose programose (SEU, „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) ir kt.).

Gimnazijos vadovai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiose Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvose, nuolat tobulina tiek dalykines, tiek bendrąsias kompetencijas, domisi naujomis temomis ir visa tai pritaiko savo veikloje.

Gimnazijos bendruomenės nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti. Mokslo metų pabaigoje mokytojai įsivertina savo veiklą, numato, kur ir kaip tais metais sekėsi tobulinti savo kvalifikaciją, kokį poveikį tai turėjo mokinių pasiekimams. Gimnazijoje kuriamas kvalifikacijos tobulinimo modelis: besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai.

Mokytojams ir mokiniams džiaugsmą teikia pasiekimai rajono, apskrities, šalies konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose, avangardinės mados, muzikos festivaliuose, mokslinėse-praktinėse konferencijose, projektuose.

Gimnazija didžiuojasi puikiais abiturientų pasiekimais. Gražia tradicija tapo Klaipėdos rajono „Bangos“ laikraščio inicijuotas konkursas, kurio metu išrenkami geriausiai brandos egzaminus išlaikę rajono abiturientai. Pagrindinis konkurso rėmėjas UAB „Mars Lietuva“ šiems abiturientams skiria piniginius prizus. Daugiausia prizų atitenka gimnazijos mokiniams.

Gimnazjoje daug dėmesio skiriama tradicijų puoselėjimui. Tradiciniais renginiais tapo Šimtadienis, gimnazistų šventė, instrumentinės muzikos festivalis, kalėdiniai koncertai Gargždų bažnyčioje, V. Gaigalaičio globos namuose, gimnazijos vardadienis, konkursas „Šokantys batai“, mokytojų ir mokinių darbų parodos ir kt. Gražūs ir prasmingi valstybinių ir kalendorinių švenčių paminėjimai. 

Lyderystė, partnerystė ir motyvacija – temos, labiausiai susijusios su gimnazijos vertybėmis, strateginio plano tikslais. Norime tobulėti, siekiame pokyčių! 

Atnaujinta: 2022-10-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla