Apie gimnaziją

Abiturientų laidos

Mokyklos prezidentai

Rodos, visai neseniai pelkėtoje, krūmais apžėlusioje vietoje Gargždų gamtos mylėtojai globojo laukinius paukščius, žiemą maitino kiškelius ir kurapkas...

Dabar čia stovi Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. Kaip prisimena buvęs pirmasis mokyklos direktorius Vidūnas Davidonis, „1988 m. rugsėjo pirmosios rytą švytėjo viskas: ir mokykla, ir mūsų akys, ir mūsų sielos! Mūsų darbo tikslas buvo „Mokykla – vaikų pasaulis“. Siekėme bendravaldystės, norėjome, kad vaikai patys rūpintųsi viskuo ir už viską patys atsakytų“.

Naujosios mokyklos vadovai – direktorius Vidūnas Davidonis, pavaduotojos ugdymui Nijolė Balčikonytė, Regina Gutauskienė ir Ramunė Balsytė – sutelkė jaunatvišką kolektyvą. Mokykloje dirbo 43 mokytojai, mokėsi 886 mokiniai. Nuo pat pirmųjų mokyklos veiklos dienų buvo įvestas sustiprintas dailės mokymas.

1989–1990 m. m. lietuvių kalbos mokytojos Stefanijos Čeledinienės iniciatyva buvo pradėtas sustiprintas lietuvių kalbos mokymas.

Nuo 1990–1991 m. m. mokyklos istorija pradėta kaupti mokyklos istorijos muziejuje.

1991–1992 m. m. išleidžiami pirmieji abiturientai (auklėtojos Stefanija Čeledinienė ir Irena Narbekovienė).

1992–1993 m. m. iki 2019 m. mokyklai vadovavo Irena Pintverytė. Mokyklai suteikiamas „Vaivorykštės“ vardas. Tais pačiais metais Švietimo ir mokslo ministerija leido suformuoti pirmąją humanitarinę gimnazijos klasę.

Nuo 1993 m. bendradarbiaujama su Vokietijos Švabacho menų gimnazija.

1996 m. suteikiamas gimnazijos statusas. Sukuriama nauja simbolika – vėliava, ženkliukas.

1997 m. išleidžiama pirmoji gimnazistų laida (auklėtoja Verutė Nekrevičiūtė). Sukurtas gimnazijos himnas.

1998 m. išrenkamas pirmasis gimnazijos prezidentas Marius Kuzminas.

1999–2000 m. m. gimnazija įsitraukia į profilinio mokymo eksperimentą ir gauna leidimą formuoti realinę gimnazijos klasę.

Nuo 2012–2013 m. m. ugdymo institucija tapo keturmete gimnazija. Į gimnaziją iš kitos mokyklos perkelta suaugusiųjų klasė.  

2013–2015 metais įgyvendintas Comenius daugiašalių mokyklų partnerystės projektas ,,EUROPOS KALEIDOSKOPAS – mažieji žurnalistai Europoje“ (koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Asta Jonauskienė).

Nuo 2014 metų įgyvendinama „Mąstymo mokyklos“ metodikos diegimo ugdymo įstaigose programa (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė). Vienas iš programos tikslų – ugdyti mokinių aukštesniojo lygio mąstymo įgūdžius.

Nuo 2015 metų įgyvendinama „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa  (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Rusteikienė). Programos tikslas – ugdyti jaunuolių talentus, mokantis iš patirties, įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.

Nuo 2015 metų įgyvendinama socialinio-emocinio ugdymo (SEU) programa „Raktai į sėkmę“ (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilma Agajan). Programa į vieną visumą sujungia psichikos sveikatos stiprinimą, emocinio-socialinio intelekto vystymą ir akademinių pasiekimų gerinimą. 

2018–2020 m. kaip konsultuojanti mokykla dalyvavome projekte ,,Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“ (partneriai: Alytaus šv. Benedikto ir Vilniaus Salininkų gimnazijos; projektas finansuojamas iš ES fondo lėšų; koordinatorė gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė). Projekto tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus, diegiant naujus ugdymo proceso organizavimo modelius.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijai vadovauja Ona Sturonienė.

Gimnazjoje daug dėmesio skiriama tradicijų puoselėjimui. Tradiciniais renginiais tapo Šimtadienis, gimnazistų šventė, instrumentinės muzikos festivalis, kalėdiniai koncertai Gargždų bažnyčioje, V. Gaigalaičio globos namuose, gimnazijos vardadienis, konkursas „Šokantys batai“, mokytojų ir mokinių darbų parodos ir kt. Gražūs ir prasmingi valstybinių ir kalendorinių švenčių paminėjimai. 

2022 m. sausio 1 d.–2023 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinamas ES projektas „Kokybės krepšelis“.

Nuo 2023 m. kovo 1 d. įsitraukiame į TŪM pažangos programą.

Atnaujinta: 2023-02-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50