Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
..Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje.
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialiste gimnazijoje dirba

Barbora Dotienė Karjeros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   

Antradienis

   

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

   
Penktadienis    

Ugdymo karjerai veiklos tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis), kurios skatintų atsakingai pasirinkti mokymosi kryptį, kelią,  darbo veiklą, padėtų mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Ugdymo karjerai veikla gimnazijoje:

 • supažindinti mokinius ir jų tėvus su gimnazijoje teikiamomis  ugdymo karjerai paslaugomis.
 • sudaryti mokiniams galimybes įvairių siūlomų veiklų pagalba geriau pažinti save, savo gabumus, interesus, pomėgius, gebėti juos kritiškai įvertinti ir pritaikyti siekiant sėkmingos karjeros.
 • padėti rasti mokiniams rūpimą informaciją apie profesijas, studijų pasiūlą,mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes bei asmeninį tobulėjimą.
 • konsultuoti  mokinius  ir  jų  grupes  ugdymo karjerai  klausimais asmeniškai, per klasės valandėles  ir  pasitelkiant informacines  sistemas.
 • organizuoti profesinį  veiklinimą  vykstant į  atvirų  durų dienas, muges, ekskursijas, siūlant  susitikimus  su  studentais, įvairių profesijų, darbo sričių atstovais, „pasimatuojant profesiją“ pažintinių vizitų bei darbo praktikų metu. 

 Kreipkitės, jeigu:

 • abejojate dėl mokymosi krypties pasirinkimo, ugdymo(si) plano sudarymo;
 • abejojate, kokį mokymosi kelią pasirinkti, siekiant pasirinktos profesijos;  
 • norite geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • norite geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turite naujų idėjų ir pasiūlymų  ugdymo karjerai klausimais. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla