Profesinis orientavimas

Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje.
                                                                                                                            (L. Donskis)

Profesinio orientavimo veiklos tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis), kurios skatintų atsakingai pasirinkti mokymosi kryptį, kelią,  darbo veiklą, padėtų mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Profesinio orientavimo veikla gimnazijoje:

 • supažindinti mokinius ir jų tėvus su gimnazijoje teikiamomis  ugdymo karjerai paslaugomis;
 • sudaryti mokiniams galimybes įvairių siūlomų veiklų pagalba geriau pažinti save, savo gabumus, interesus, pomėgius, gebėti juos kritiškai įvertinti ir pritaikyti siekiant sėkmingos karjeros;
 • padėti rasti mokiniams rūpimą informaciją apie profesijas, studijų pasiūlą, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes bei asmeninį tobulėjimą;
 • konsultuoti  mokinius  ir  jų  grupes  profesinio orientavimo klausimais asmeniškai, per klasės valandėles  ir  pasitelkiant informacines  sistemas;
 • organizuoti profesinį  veiklinimą  vykstant į  atvirų  durų dienas, muges, ekskursijas, siūlant  susitikimus  su  studentais, įvairių profesijų, darbo sričių atstovais, „pasimatuojant profesiją“ pažintinių vizitų bei darbo praktikų metu. 

 Kreipkitės, jeigu:

 • abejojate dėl mokymosi krypties pasirinkimo, ugdymo(si) plano sudarymo;
 • abejojate, kokį mokymosi kelią pasirinkti, siekiant pasirinktos profesijos;  
 • norite geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • norite geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turite naujų idėjų ir pasiūlymų  ugdymo karjerai klausimais. 

Informaciniai video:

» Motyvacinio laiško rašymas

Roberta Paškevičiūtė | Workshop: Motyvacinio laiško rašymas - YouTube

» CV rašymas

Kaip rašyti savo CV? - YouTube

Ar CV rašymas yra raketų mokslas? - YouTube

Patarimai moksleiviams ir studentams, kaip rašyti CV - YouTube

» Viešasis kalbėjimas

ADRIJA ČEPAITĖ | Viešo kalbėjimo tips'ai | Pirmos 5 sekundės - YouTube

ADRIJA ČEPAITĖ | Viešo kalbėjimo tipsai | Kiek laiko reikia ruoštis kalbai? - YouTube

ADRIJA ČEPAITĖ | Viešo kalbėjimo tip'sai: apie intonacijas - YouTube

ADRIJA ČEPAITĖ | Viešo kalbėjimo tips'ai. Ką daryti, jei suklydote? - YouTube

>> Karjeros planavimas

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriaus dr. D. Misiūno patarimai, kaip įgyvendinti svajones

https://www.youtube.com/watch?v=KD753J2nu38&feature=youtu.be

ISM studijų direktorė Gintarė Aldonytė „Kaip planuoti savo karjerą?“

https://www.youtube.com/watch?v=HMJoWn1WntI&feature=youtu.be

ISM Executive School konsultantės-ekspertės Birutės Ruplytės pranešimas apie tai, kaip pasirinkti studijas

https://www.youtube.com/watch?v=dLCwYNCvbIM&feature=youtu.be

Doc. dr. Astos Klimavičienės pranešimas „Kaip sukaupti pinigų studijoms"
https://www.youtube.com/watch?v=P07vO3FdmIo&feature=youtu.be

Naudingos nuorodos:

»Orientavimas karjerai - Euroguidance - orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje

»Orientavimas karjerai - Euroguidance - informacija apie studijas ir profesinį mokymą, stojimo priėmimo organizavimas

»https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx - švietimo registruose turimi duomenys

»Pradžia - karjera.lt - aktuali informacija, įrankiai ir paslaugos, kurie pagerina jaunų žmonių įsidarbinimo lygį ir pasitenkinimą karjera

»Mukis - Mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė  - įvairūs ugdymo karjerai skirti testai, renginiai, filmai

Karjeros specialistės:

Barbora Dotienė Karjeros specialistė

206 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

14.00–16.00  

Antradienis

14.00–16.00  

Trečiadienis

14.00–16.00  

Ketvirtadienis

14.00–16.00  
Penktadienis 14.00–16.00  

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Loreta Tamošaitienė Karjeros specialistė

315A kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

 

Pirmadienis

9.00–13.00

11.15–11.45

 

Antradienis

9.00–14.00

11.15–11.45

 

   

 

 

Ketvirtadienis

9.00–11.00

11.15–11.45

 
Penktadienis 9.00–14.00 11.15–11.45

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50