Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Vaida Žlibinienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

129 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.45 – 16.15

12.30 – 13.00

 

Antradienis

 

  13.45 – 16.15

Trečiadienis

7.45 – 16.15 12.30 – 13.00  

Ketvirtadienis

7.45 – 16.15 12.30 – 13.00  
Penktadienis 7.45 – 16.15 12.30 – 13.00  

Kontaktai Mobilusis +370 659 93686

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos

 • Tvarkyti mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti.
 • Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos duomenis apie mokinių gyvenseną.
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei.
 • Esant poreikiui su mokinio tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį.
 • Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 • Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus mokyklos administracijai.
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje.
 • Teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.
 • Tikrinti mokinių asmens higieną. Padėti mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
 • Konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį nustatytiems reikalavimams.
 • Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą. 

Dokumentai

Sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Valstybės sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas 2022-05-20 15:26:13 14.02 KB
Apsaugos priemonių naudojimas ne sveikatos sektoriaus institucijose 2022-05-20 15:26:13 206.76 KB
Higienos normos 2022-05-20 15:26:13 30.14 KB
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2022-05-20 15:26:13 799.16 KB
Dėl asmens higienos tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 2022-05-20 15:26:13 4.11 MB
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2021-03-26 d. Nr. 178 2022-05-20 15:26:13 28.56 KB

Atnaujinta: 2022-05-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla