Vizija, misija, vertybės

Vizija

Tapti pažangos siekiančia mokykla, vedančia inovacijų ir profesinio meistriškumo keliu, siekiančia aukščiausių rezultatų.

Misija

Teikti kokybišką pagrindinį (ii dalies) ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti tinkamas sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, įgyti kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes, ugdyti visaverčius demokratinės visuomenės narius.

Vertybės

Sąmoningas ugdymas(is) atsakomybė, branda, partnerystė;

Kūrybiškumas smalsumas, kritinis mąstymas.

Pilietiškumas socialinis teisingumas, dora, pagarba, iniciatyvumas.

Atnaujinta: 2024-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.15 – 14.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50