Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro programa „Pilietis per 31 val.“

Socialinis sąmoningumas – tai gebėjimas suprasti visuomenėje vykstančius procesus, jų santykį ir poveikį sau, kitiems ir pasauliui. „Pilietis per 31 valandą“ – tai iniciatyva skirta į politines, ekonomines ir etines problemas pažvelgti ne fragmentiškai, bet iš esmės.  Mokytojai, naudodami medžiagą veda integruotas dorinio, pilietinio ugdymo ir ekonomikos pamokas arba pasitelkia ją atskirų pamokų paįvairinimui.

 • Jau treti metai etikos, ekonomikos, pilietiškumo pagrindų mokytojai (iš viso 7) įsitraukia į projekto veiklas;
 • Mokytojai dirba su integruoto ugdymo platforma, elektroninėmis pratybomis 9-12 klasėms, teikia metodines rekomendacijas, kolegialiai dalijasi gerąja patirtimi, perduoda savo patirtį naujai gimnazijoje pradėjusiems dirbti mokytojams, įtraukia juos į bendrą veiklą.;
 • Mokytojai pamokose ugdo bendrąsias kompetencijas, ypač atkreipdami dėmesį į pilietiškumo, kritinio mąstymo, tolerancijos įgūdžius;
 • Nuoroda: https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/svietimas/mokytojai-isbando-nauja-programa-pilietis-per-31-valanda-2/lrinka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilma Agajan

Visi gimnazijos projektai:

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50