Projektas „Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą“

Tarptautinis darnaus vystymosi švietimo projektas, kuriame dalyvauja trys Europos šalys: Lietuva, Kipras ir Vokietija.

Projekto tikslas – padėti jauniems žmonėms geriau suprasti klimato pokyčių kilmę bei poveikį mūsų kasdienybei, stiprinanti jų sąmoningumą, keisti sprendimus ir veiksmus į labiau atsakingus aplinkos atžvilgiu.

Projekto veiklos: nuolat tariantis su švietimo specialistais ir jaunimu, į mokyklų programas / pamokas įtraukiamas tvarumo kompetencijų ugdymas – tai yra žinias + gebėjimus + vertybes, padedančias sėkmingai prisitaikyti prie šiandienos keliamų iššūkių ir imtis iniciatyvos kovoti su jais:

 • Pateikta paraiška ir gautas kvietimas dalyvauti tarptautiniame projekte „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą";
 • Į jo veiklas įsitraukė 15 mokytojų dalykininkų (lietuvių k. ir literatūros, etikos, tikybos, technologijų, pilietiškumo pagrindų, istorijos, anglų, vokiečių  kalbų,  biologijos, geografijos, ekonomikos);
 • Mokytojai vedė integruotas pamokas, teikė metodines rekomendacijas, bendradarbiavo su projekto organizatoriais (projekto produktas – skaitmeninis leidinys su aprašytomis pamokomis pasirodė 2022 m.);
 • Mokytojai į vedamas pamokas integruoja Darnaus vystymosi tikslų temas, skatina mokinius laikytis tvarios gyvensenos, ugdo vertybines nuostatas;
 • Mokytojai užsiėmimuose taiko projektinio, integruoto, probleminio ugdymo metodus, 3 mokiniai buvo pakviesti dalyvauti  Design thinking metodika paremtuose praktiniuose online mokymuose

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilma Agajan

Visi gimnazijos projektai:

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50