Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

BIBLIOTEKA

Apie biblioteką

„Atimkite iš manęs knygą, ir aš vėl būsiu kūdikis: nei atminties, nei išminties, nei proto, nei vilties".

A. Enšteinas

Bibliotekos darbo laikas: 7.30 - 16.00

Bibliotekos el.p. vbiblio@vaivorykste.lm.lt

Bibliotekos darbuotojos:

Barbora Dotienė ir Dalia Žurkauskienė

MISIJA:

Tenkinti gimnazijos  bendruomenės informacinius poreikius, sudarant sąlygas efektyviai naudotis informacija visų tipų laikmenose; savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

TIKSLAI:

 • Ugdyti jaunąjį skaitytoją, mokantį orientuotis informacijos gausoje;
 • Formuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, siekiant prisitaikyti prie greitai besikeičiančių gyvenimo sąlygų;
 • Puoselėti nuostatą, kad biblioteka – asmens vertybių kūrimosi vieta.

UŽDAVINIAI:

 • Dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene;
 • Nuolat reklamuoti naujausią literatūrą ir skaitmenines metodines bei mokymo priemones;
 •   Ieškoti būdų mokinių skaitomumui didinti;
 • Kaupti informaciją ir nuorodas apie mokinių žinių ir gebėjimų vertinimą;
 • Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus;
 • Kryptingai pildyti gimnazijos bibliotekos fondą ir gimnazijos vadovėlių fondą;
 • Paruošti turimų ir naujai siūlomų įsigyti vadovėlių analizę ir remiantis ja bei metodinių grupių pasitarimų protokolais, užsakyti vadovėlius ateinantiems mokslo metams.

PRIORITETAI:

 • Bendradarbiavimo su mokytojais tobulinimas, išnaudojant atviro fondo galimybes;
 • Palankios darbui  aplinkos sukūrimas skaitykloje;
 •   IKT taikymas.

BIBLIOTEKOS PASLAUGOS:

· Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas, CD ir vadovėlius;

· Reikalingos literatūros ir informacijos paieška;

· Individuali pagalba renkantis literatūrą;

· Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai moksleiviams;

· Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas;

· Parodos, knygų pristatymai, renginiai;

· Galimybė rengti savo darbų parodas.

Gimnazijos mokiniai gali naudotis biblioteka: abonementu, skaitykla, interneto skaitykla. Gimnazijos bendruomenės paslaugoms 15 kompiuterių su internetine prieiga, spausdintuvas, multimedia, kopijavimo aparatas, 40 darbo vietų, kur gimnazistai  ruošiasi pamokoms, projektiniams darbams, užsiima savišvieta. Bibliotekoje organizuojamos knygų, fotografijų, paveikslų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, rengiami naujų knygų pristatymai, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, buvusiais gimnazistais.  Kryptingai formuojamą bibliotekos fondą sudaro 10000 knygų, 288 garsiniai regimieji dokumentai.

Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS). Sukurta bibliotekos fondo duomenų bazė, vykdomas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.

Informacija skaitytojamsPagarbiai, skaityklos vedėja Dalia