Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-02-08 14:27:25 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai 2022-02-08 14:27:25 3.16 MB
Respublikinės kūrybinių-projektinių darbų konferencijos „Matematika už lango“ nuostatai 2022-03-03 18:22:41 40.5 KB
Tvarkos
Gimnazijos mokytojų, direkcijos ir specialistų budėjimo grafikas 2022-05-10 09:44:39 727.67 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos papildymas 2022-05-10 15:24:40 1.36 MB
Higienos normos 2022-05-20 15:26:13 30.14 KB
Dėl mokinių testavimo savikontrolės greitaisiais sars-cov-2 antigeno testais 2022-05-10 09:44:39 4.94 MB
Dėl mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos 2022-05-10 09:44:39 63 KB
Dėl pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu 2022-05-10 09:44:39 44 KB
Dėl darbo organizavimo Covid 19 ligos atvejų 2022-05-10 09:44:39 1.83 MB
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 2022-05-10 09:44:39 934.54 KB
Dėl mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo 2022-05-10 09:44:39 1.41 MB
Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 2022-05-10 09:44:39 3.41 MB
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo 2015 m. 2022-05-10 09:44:39 127.23 KB
Dėl mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo 2014 m. 2022-05-10 09:44:39 139.04 KB
Dėl pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos 2019 m. 2022-05-10 09:44:39 2.66 MB
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2022-05-10 09:44:39 1.16 MB
Dėl psichologinės pagalbos teikimo 2020 m. 2022-05-20 14:45:47 1.2 MB
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo V1-200 2017 m. 2022-05-10 09:44:39 1.28 MB
Dėl pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-05-10 09:44:39 1.4 MB
Dėl socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 931.2 KB
Dėl krizių valdymo valdymo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-05-10 09:44:40 3.53 MB
Dėl gimnazijos vadovų, mokytojų, mokinių, budėjimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-05-10 09:44:40 623.77 KB
Dėl nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašo tvirtinimo 2020 m. 2022-05-10 09:44:40 2.07 MB
Dėl mokymo ir mokymosi turinio planavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-05-10 09:44:40 208.5 KB
Dėl kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2019 m. 2022-05-10 09:44:40 607.08 KB
Dėl profesinio tobulėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2019 m. 2022-05-10 09:44:40 1.48 MB
Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2016 m. 2022-05-10 09:44:40 110.99 KB
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 39.76 KB
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 2.8 MB
Dėl mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2016 m. 2022-05-10 09:44:40 130.92 KB
Dėl socialinės veiklos organizavimo V1-278 organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. 2022-05-10 09:44:40 1.28 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-05-20 14:45:40 17.1 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 12.67 KB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 384.78 KB
Mokymosi formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 14.36 KB
Darbo apmokėjimo įstatymas 2022-05-10 09:44:40 2.28 MB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-05-10 09:44:40 668.17 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2022-02-04 13:08:00 10.13 MB
Mokinių elgesio taisyklės 1.45 MB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į gimnaziją tvarkos papildymas 2022-05-10 15:24:40 1.36 MB
Mokymosi sutartis 2022-05-10 15:24:40 71 KB
2022-2024_būsimiems_iii_kl_mokiniams 2022-05-10 15:24:40 85.09 KB
2021-2023_būsimiems_iv_kl_mokiniams 2022-05-10 15:24:40 85.23 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2022-05-10 15:24:40 16.83 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją ir motyvacijos anketa 2022-02-04 13:08:43 34.86 KB
Dėl išbraukimo iš sąrašo (prašymas) 2022-02-04 13:08:43 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo 39.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2022-02-08 14:50:34 266 KB
Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas 2022-02-08 14:50:34 12.62 MB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022-02-08 14:50:34 439.86 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 METŲ BIRŽELIO–LIEPOS MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS 2022-06-01 11:32:19 183.5 KB
2022 m birželio mėnesio veiklos planas 2022-06-01 11:32:19 1.4 MB
2022 m gegužės mėnesio veiklos planas 2022-06-01 11:32:19 1.17 MB
2022 m balandžio mėnesio veiklos planas 2022-06-01 11:32:19 1.82 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-06-01 11:32:19 1.92 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-06-01 11:32:19 1.82 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-06-01 11:32:19 1.7 MB
Kiti dokumentai
UTA darbo grupė 2022-05-31 10:07:36 362.04 KB
Demesys-kiekvieno-mokinio-mokymuisi-ir-pazangai 2022-05-31 10:07:36 13.38 MB
Kaip-veikti-diegiant-atnaujintas-bp-1 2022-05-31 10:07:36 3.54 MB
Ugdymo-turinio-atnaujinimas 2022-05-31 10:07:36 25.46 MB
Uta-soc.-partneryste 2022-05-31 10:07:36 5.84 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 776.53 KB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.32 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 394.52 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.72 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:48:43 1.37 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 1.72 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 117.65 KB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 172.96 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 574.52 KB
2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 507.87 KB
2019 m. II ketvt. tarpinių fiansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 191.76 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 1.39 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 15.17 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.3 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.23 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.28 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-02-04 17:49:03 30.17 KB
I savaitės valgiaraštis 2020 m. 2022-02-04 17:49:03 26.19 KB
II savaitės valgiaraščiai 2020 m. 2022-02-04 17:49:03 23.91 KB
III savaitės valgiaraščiai 2020 m. 2022-02-04 17:49:03 24.16 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 610.36 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 462.98 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 450.79 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 391.02 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2022-02-04 16:47:24 485.83 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 372.79 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 259.1 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:50:25 218.19 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:37 249.77 KB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 99.45 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 93.87 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:49:58 2.29 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 3.88 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.25 MB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.29 MB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 1.6 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų, sandorių ataskaita, 2021-09-08 d. 2022-02-04 13:28:58 197.25 KB
Viešųjų pirkimų planas, planuojamų pirkimų suvestinė 2021 m. 2022-02-04 13:28:58 18.5 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021 m. 2022-02-04 13:28:58 381 KB
Pirkimai 2020 m 2022-02-04 13:28:58 158.75 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos 2021 m. veiklos įsivertinimas 2022-02-08 09:09:08 1.42 MB
Išorinis vertinimas 2022-02-08 09:09:08 26.5 KB
Sėkmės požymiai 2022-02-08 09:09:08 526.37 KB
Gimnazijos 2021 m. veiklos įsivertinimas (lankstinukas) 2022-02-08 09:09:08 440.5 KB
Mokyklos pažanga suvestinė iki 2020 metų 2022-02-08 09:09:08 222.57 KB
Ugdymas(is) virtualioje aplinkoje 2022-02-08 09:09:08 3.17 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl Gargždų Vaivorykštės gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-2022 m. m. 2022-02-06 10:14:11 1.38 MB
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti (atmintinė) 2022-02-06 10:14:11 212.32 KB
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 2022-02-06 10:14:11 55 KB
Klaipėdos rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa 2022-02-06 10:14:11 308.03 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-31 d. Nr. V1-234 2022-05-25 10:24:17 36.83 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017-05-02, V-319 2022-05-25 13:04:20 274.36 KB
Lankstinukas Atnaujinta Dydis
Jubiliejinis gimnazijos leidinys 2018 m. 589.68 KB
Mokinių mintys apie mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokinių ir mokytojų palinkėjimai mokyklai 30-io proga 532.7 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
"Pasuolė" Nr. 46, 2020 m. birželio mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.06 MB
„Pasuolė" Nr. 45, 2018 m. lapkričio mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.64 MB
"Pasuolė" Nr. 44, 2018 m. balandžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 1.19 MB
,,Pasuolė", Nr. 43, 2018 m. kovo mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.26 MB
,,Pasuolė" Nr. 42, 2017 m. gruodžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 2.04 MB
,,Pasuolė" 2017 m. balandžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 470.67 KB
,,Pasuolė" 2016 m. lapkričio mėn. 2022-02-02 19:21:39 385.3 KB
,,Pasuolė" 2016 m. gegužės mėn. 2022-02-02 19:21:39 1 MB
,,Pasuolė" 2016 m. vasario mėn. 2022-02-02 19:21:39 611.59 KB
,,Pasuolė" 2015 m. spalio mėn. 2022-02-02 19:21:39 472.01 KB
Gimnazijos ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo (ŠMSM BUP Dėl 8.3. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:45:50 28.81 KB
Dėl gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-183 „Dėl Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 2021–2022 m. m. ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo (Gimnazijos UP Dėl 6.4. papunkčio keitimo) 2022-02-08 14:46:03 44 KB
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m. 2022-02-08 14:46:09 17.47 MB
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m. 2022-02-08 14:46:18 767.35 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programa Atnaujinta Dydis
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2022-05-20 15:26:13 799.16 KB
Dėl asmens higienos tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 2022-05-20 15:26:13 4.11 MB
Dėl veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2018 m. V1-180 1.06 MB
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 4.11 MB
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 4.11 MB
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 4.11 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2022-02-08 17:36:15 50.06 KB
Žmogaus teisės asmens apsaugos srityje(Atmintinė) VDAI 2017-06-22 2022-02-08 17:36:15 793.53 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
2021-09-22 SAM įsakymas 2022-02-06 11:14:58 268.84 KB
Valstybės sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas 2022-05-20 15:26:13 14.02 KB
2021-09-22 Sutikimas dėl testavimo Covid-19 2022-02-06 11:14:58 106 KB
Apsaugos priemonių naudojimas ne sveikatos sektoriaus institucijose 2022-05-20 15:26:13 206.76 KB
Gargždų „Vaivorykštės" gimnazijos darbo organizavimo Covid-19 ligos atveju tvarkos aprašas – 2021-08-31 2022-02-06 11:14:58 2.37 MB
Įsakymas dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių asmenų grupių nustatymo 2020-12-23 V-3006 2022-02-06 11:14:58 27.67 KB
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2021-03-26 d. Nr. 178 2022-05-20 15:26:13 28.56 KB
ŠMSM kanclerio pavedimu informuojame (informacija apie covid-19) 2022-02-06 11:14:58 16.24 KB
Siekiant išvengti koronaviruso ligos plitimo 2022-02-06 11:14:58 14.08 KB
Registracija greitiesiems serologiniams antikūnių tyrimams iš piršto per išankstinę registraciją Gargždų PSPC kitos kitos savaitės antradieniui paleista 2022-02-06 11:14:58 12.42 KB
Teisės aktų pakeitimai dėl Corona viruso valdymo (2021 m. kovo 5 d.) 2022-02-06 11:14:58 1.32 MB
Rekomendacijos dėl nemokamo maitinimo galutinis 2022-02-06 11:14:58 70.5 KB
NVSC Algoritmai 2022-02-06 11:14:58 3.91 MB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
LR Konstitucija 2022-02-07 21:13:22 1.38 MB
Švietimo įstatymas 2022-02-07 21:13:22 411.37 KB
Geros mokyklos koncepcija 2022-02-07 21:13:22 221.98 KB
Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijos 2022-02-07 21:13:22 22.46 KB
Mokytojams Atnaujinta Dydis
2021 m. įsakymas dėl atestacijos programų tvirtinimo 244.32 KB
Savipagalba 12.84 KB
MOKYTOJO VEIKLOS SAVIANALIZĖS ANKETA 2022-05-19 14:39:43 22.82 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų linija - pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia 2022-02-07 23:26:46 228.05 KB
Tėvų dalis 2022-02-07 23:26:46 429.51 KB
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB
Psichologės konsultacijos 2022-02-07 23:26:46 133.58 KB
Informacija paaugliams Padėk sau 2022-02-07 23:26:46 15.01 MB
Ekranų laikas vaikams 2022-02-07 23:26:46 528.73 KB
Prevencinės priemonės - koronavirusas 2022-02-07 23:26:46 30.5 KB
Patarimai mokantis nuotoliniu būdu 2022-02-07 23:26:46 4.4 MB
Rekomendacijos tėvams kaip bendrauti su vaiku 2022-02-07 23:26:46 194.63 KB
Atsakinga tėvystė 2022-02-07 23:26:46 36.8 KB
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą? 2022-02-07 23:26:46 14.96 KB
Ar gali paauglys nebūti paaugliu? 2022-02-07 23:26:46 17.4 KB
Savižudybė. Rizikos veiksniai 2022-02-07 23:26:46 19.33 KB
Sunkūs vaikai bausmėmis negydomi 2022-02-07 23:26:46 21.42 KB
Smurtas artimoje aplinkoje 2022-02-07 23:26:46 549.43 KB
Apie vaikų saugumą internete 2022-02-07 23:26:46 136.5 KB
Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? 2022-02-07 23:26:46 974.91 KB
Elektroninės patyčios 2022-02-07 23:26:46 682.79 KB
Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu 2022-02-07 23:26:46 838.83 KB
Pagalbos šeimai paslaugų sąrašas (2017-06-06) 2022-02-07 23:26:46 61.37 KB
Probleminis lošimas 2022-02-07 23:26:46 5.78 MB
Socialiniu paslaugų centro informacija 2022-02-07 23:26:46 72.65 KB
Azartiniai lošimai 2022-02-07 23:26:46 7.85 MB
Elektroninės cigaretės 2022-02-07 23:26:46 750.3 KB
Informacija tėvams 2022-02-07 23:26:46 21.91 KB
Brandos egzaminai Atnaujinta Dydis
2021–2022 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2022-02-07 23:26:16 30.68 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-07 23:26:16 81.21 KB
Egzaminai 2021-2022 106.18 KB
VBE vykdymo vieta 2022-05-12 15:18:14 104.59 KB
Bazinė mokykla Atnaujinta Dydis
Dėl bazinės mokyklos skyrimo 169.54 KB
Valstybinė kalba ir egzaminai Atnaujinta Dydis
2022m_egzaminu_tvarkarastis_lrk_2 2022-04-27 10:36:36 173.1 KB
Informacija kandidatams apie mokesčius 2022-07-27 12:08:39 12.89 KB
Valstybinės kalbos komisija 2022-04-27 10:36:36 170.76 KB
Dėl tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-04-27 10:36:36 205.01 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Konsultacijos 2022-04-14 14:58:02 163.99 KB
2022-2024_būsimiems_iii_kl_mokiniams 2022-05-10 15:24:40 85.09 KB
Pagalbą teikiančios įstaigos 2022-04-14 14:58:02 18.59 KB
2021-2023_būsimiems_iv_kl_mokiniams 2022-05-10 15:24:40 85.23 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 33.74 KB
Dėl priėmimo į i(9) klasę 2022-05-10 15:29:01 16.07 KB
IV klasių mokinių konsultacijos 14.09 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Apie projektą Shabach 35.28 KB
Apie mus rašė Švabacho laikraštyje svabach 142.24 KB
Projektas ,,Metų" išmintis 2021 m. 1.76 MB
Projektas ,,Laisvės veidai" 2021 m. 2.64 MB
Brandos darbas Atnaujinta Dydis
Brandos darbo programa 2022-02-08 11:42:12 135.03 KB
Brandos darbo vertinimo kriterijai 2022-02-08 11:42:12 249.27 KB
Brandos darbo vykdymas 2022-02-08 11:42:12 144.9 KB
Įvadas į brandos darbą 2022-02-08 11:42:12 491.5 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Specialiojo pedagogo 2022-07-20 10:08:44 39 KB
Lietuvių kalbos mokytojo 2022-07-20 10:07:14 40.5 KB
Kvietimas Atnaujinta Dydis
Kvietimas Matematika už lango 52.77 KB
Mokinių iniciatyvų projektas Atnaujinta Dydis
Mokyklos poilsio zonos vizija 398.06 KB
Padėkos Atnaujinta Dydis
Padėka administracijai ir dalykų mokytojams 520.04 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2022-07-01 13:16:18 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2022-07-01 11:50:48 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2022-07-01 11:50:48 14.24 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2022-07-01 11:50:48 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2022-07-01 11:50:48 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2022-07-01 11:50:48 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2022-07-01 11:50:48 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2022-07-01 11:50:48 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2022-07-01 11:50:48 12.47 KB
Matematika už lango 2022-07-01 11:50:48 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2022-07-01 11:50:48 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2022-07-01 11:50:48 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2022-07-01 11:50:48 15.02 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB
Dėl psichologinės pagalbos teikimo 2020 m. 2022-05-20 14:45:47 1.2 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-05-20 14:45:40 17.1 KB
Sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Valstybės sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas 2022-05-20 15:26:13 14.02 KB
Apsaugos priemonių naudojimas ne sveikatos sektoriaus institucijose 2022-05-20 15:26:13 206.76 KB
Higienos normos 2022-05-20 15:26:13 30.14 KB
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2022-05-20 15:26:13 799.16 KB
Dėl asmens higienos tvarkos aprašų tvirtinimo 2018 m. 2022-05-20 15:26:13 4.11 MB
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2021-03-26 d. Nr. 178 2022-05-20 15:26:13 28.56 KB