Tūkstantmečio mokyklų programa

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimas 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas: kuriama infrastruktūra, įsigyjama įranga ir mokymo priemonės Informaciniam centrui, Kūrybinio mąstymo ir FotoLabo erdvėms, Robotikos ir mokslo laboratorijai, organizuojami medijų raštingumo mokymai mokytojams ir mokiniams, įkuriama šiuolaikinė fotografijų galerija „Menas pažinti“, rengiamas bei įgyvendinamas integruotas scenarijus pagal metodiką „Kelionė laiku“ (Time Travel), dalijamasi kompetencijomis mokslinėje-praktinėje-patyriminėje konferencijoje ,,Išmanioji realybė mokyklose“ ir apibendrinamojoje projekto konferencijoje „Mokyklų tinklaveika: įtraukiojo, kultūrinio, STEAM ugdymo, lyderystės įskiepis“ ir kt.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis.
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose.
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Daugiau informacijos apie projektą: Tūkstantmečio mokyklos I | Europos socialinio fondo agentūra

TŪM Atnaujinta Dydis
Mokytojai mokosi 2024-04-08 16:59:37 603.05 KB
TŪM pažangos programos įgyvendinimas 2024-04-08 13:32:03 6.96 MB
Dirbame kartu 2024-04-08 13:32:03 138.91 KB
GVG_TŪM pristatymas 2024-04-08 13:32:03 1.92 MB
Respublikinis renginys „TŪM jungtys I“ 2024-04-08 13:32:03 346.17 KB
Kryptingas ir tikslingas mokymasis 2024-04-08 13:32:03 160.08 KB
Klaipėdos krašto metams skirtas konkursas-šventė „Pasakorius 2023“ 2024-04-08 13:32:03 164.4 KB
Plėtojami „Mokymosi tinklai“ 2024-04-08 13:32:04 236.59 KB
Viskas prasideda nuo svajonės 2024-04-08 13:32:04 347.29 KB
Edukacija mokytojams MO muziejuje 2024-04-08 13:32:04 326.69 KB
Klaipėdos Rotary klubo „Aditė“ dovanos 2024-04-08 13:32:04 352.25 KB
Augame reflektuodami 2024-04-08 13:32:04 249.33 KB
Jaunųjų kūrėjų šventėje – kūrybos galia 2024-05-10 08:05:14 246.93 KB
Netradicinė pamoka – susitikimas su vertėja 2024-05-17 09:14:34 246.93 KB

Atnaujinta: 2024-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50