Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Tikslas – siekti kiekvieno gimnazijos mokinio asmeninės pažangos personalizuojant ugdymą ir organizuojant savivaldų mokymąsi, modernizuojant mokyklos edukacines erdves ir išnaudojant inovatyvias mokomąsias aplinkas

 1. Uždavinys. Pasirengti inžinerinės krypties mokomųjų dalykų ugdymo(si) strategijų įgyvendinimui, siekiant pagerinti ne tik gimnazijos ugdymo(-si) kokybę, bet ir siekiant I–IV klasių mokinių tiksliųjų (matematikos, informacinių technologijų) ir gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokymosi pažangos.
 2. Uždavinys. Sukurti palankią ugdymosi sėkmei edukacinę aplinką ir ugdymo karjerai modelį.
 3. Uždavinys. Formuoti mokinių ir jų tėvų pozityvų požiūrį į inžinerinės krypties strategijas, motyvuoti pedagoginius darbuotojus siekti profesinio tobulėjimo siekiant inžinerinės krypties ir kitų mokomųjų dalykų mokinių mokymosi pažangos.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšos – 183 642 Eur

Pradedame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2022 m. sausio 1 d.

Baigiame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinė švietimo agentūra, Gargždų „Vaivorykštės” gimnazija.

KK: veiklos tobulinimo planas. Plano tikslinimas Atnaujinta Dydis
„Vaivorykštės“ gimnazijos galutinė ataskaita, 2023-08-29 2024-01-12 15:28:31 298.99 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas, 2022-09-28 2023-08-31 19:16:55 295 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. Tikslinimo planas, 2023-05 2024-01-12 15:29:46 284.58 KB
Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimo, 2022-06-07 2024-01-12 15:32:29 654.75 KB
Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimo, 2023-05-15 2024-01-12 15:34:21 659.31 KB
Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimo, 2022-09-13 2024-01-12 15:34:47 463.35 KB

Projekto naujienos

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kūrybinių savęs pažinimo dirbtuvių metodinės rekomendacijos 2023-10-02 22:44:45 84.85 KB
Edukacinė išvyka Alytus – Birštonas 2023-05-26-27 2023-10-02 22:44:45 510.42 KB
Tėvams apie STEAM mokslų svarbą 2023-10-02 22:44:45 195.79 KB
„Matematika už lango“ 2023-10-02 22:44:45 205.79 KB
Projektas „KTU klasė“ 2023-10-02 22:44:45 325.62 KB
Veiklų, skirtų inžinerinės ir gamtos mokslų krypčių profesijų populiarinimui, įtakos planuojant karjerą vertinimas 2023-10-02 22:44:45 170.57 KB
Tyrimas „Inžinerinės krypties dalykų moduliai“ 2023-10-02 22:44:45 543.01 KB
Mokymosi sėkmė vykdant tiriamąją veiklą 2023-10-02 22:44:45 3.02 MB
„Tyrėjų naktis“ nustebino įdomiais bandymais 2023-10-02 22:44:45 283.96 KB
Pasibaigus 1 pusmečiui 2023-10-02 22:44:45 217.07 KB
Susitikimas-diskusija 2023-02-02 2023-10-02 22:44:45 68.3 KB
Tyrimas „Virtualių STEAM pamokų vyresniųjų klasių mokiniams ugdyti organizavimo galimybės“ 2023-10-02 22:44:45 948.82 KB
Modulio „Elektronikos pradžiamokslis“ veikla 2023-10-02 22:44:45 75.46 KB
Inžinerinės krypties ir kt. dalykų mokymasis, 2021–2022 m. m. 2023-10-02 22:44:45 282.57 KB
2021–2022 m. m. (pažangos stebėsena) 2023-10-02 22:44:45 2.39 MB
Ugdymosi pažangos dinamika 2023-10-02 22:44:45 2.38 MB
KU dėstytojų pamokos mokiniams 2023-10-02 22:44:45 458.61 KB
Pamoka tėvams 2023-10-02 22:44:45 75.11 KB
Radijo švyturys 2023-10-02 22:44:45 13.51 KB
Paskaita „Tėvų dalyvavimas vaikų karjeros sprendimuose“ 2023-10-02 22:44:45 297.37 KB
Edukacinė išvyka į Tartu 2023-10-02 22:44:45 88.82 KB
Gamtos mokslų laboratorija 2023-10-02 22:44:45 12.17 KB
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2023-10-02 22:44:45 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2023-10-02 22:44:45 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2023-10-02 22:44:45 88.86 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2023-10-02 22:44:45 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2023-10-02 22:44:45 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2023-10-02 22:44:45 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2023-10-02 22:44:45 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2023-10-02 22:44:45 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2023-10-02 22:44:45 12.47 KB
Projektas „Rytojus ateina šiandien“ 2023-10-02 22:44:45 152.74 KB
Matematika už lango 2023-10-02 22:44:45 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2023-10-02 22:44:46 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2023-10-02 22:44:46 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2023-10-02 22:44:46 15.02 KB
Mokymai mokiniams „Ateities profesiją renkuosi šiandien“ 2023-10-02 22:44:46 351.94 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija ES projekto KK sėkmės ir tvarumas 2023-10-02 22:44:46 423.52 KB

 

Atnaujinta: 2023-09-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50