Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Tikslas – siekti kiekvieno gimnazijos mokinio asmeninės pažangos personalizuojant ugdymą ir organizuojant savivaldų mokymąsi, modernizuojant mokyklos edukacines erdves ir išnaudojant inovatyvias mokomąsias aplinkas

 1. Uždavinys. Pasirengti inžinerinės krypties mokomųjų dalykų ugdymo(si) strategijų įgyvendinimui, siekiant pagerinti ne tik gimnazijos ugdymo(-si) kokybę, bet ir siekiant I–IV klasių mokinių tiksliųjų (matematikos, informacinių technologijų) ir gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokymosi pažangos.
 2. Uždavinys. Sukurti palankią ugdymosi sėkmei edukacinę aplinką ir ugdymo karjerai modelį.
 3. Uždavinys. Formuoti mokinių ir jų tėvų pozityvų požiūrį į inžinerinės krypties strategijas, motyvuoti pedagoginius darbuotojus siekti profesinio tobulėjimo siekiant inžinerinės krypties ir kitų mokomųjų dalykų mokinių mokymosi pažangos.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšos – 183 642 Eur

Pradedame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2022 m. sausio 1 d.

Baigiame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinė švietimo agentūra, Gargždų „Vaivorykštės” gimnazija.

Projekto naujienos

Pirmieji projekto metai: vertinimas

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Tyrimas „Virtualių STEAM pamokų vyresniųjų klasių mokiniams ugdyti organizavimo galimybės“ 2023-01-26 14:43:45 948.82 KB
Modulio „Elektronikos pradžiamokslis“ veikla 2023-01-26 15:01:53 75.46 KB
Inžinerinės krypties ir kt. dalykų mokymasis, 2021–2022 m. m. 2023-01-26 14:43:45 282.57 KB
2021–2022 m. m. (pažangos stebėsena) 2023-01-26 14:43:45 2.39 MB
KU dėstytojų pamokos mokiniams 2023-01-26 14:43:46 457.8 KB
Pamoka tėvams 2023-01-26 14:43:46 75.11 KB
Radijo švyturys 2023-01-26 14:43:46 13.51 KB
Mokymai mokiniams „Ateities profesiją renkuosi šiandien“ 2023-01-26 14:43:46 26.43 KB
Paskaita „Tėvų dalyvavimas vaikų karjeros sprendimuose“ 2023-01-26 15:04:43 297.37 KB
Edukacinė išvyka į Tartu 2023-01-26 14:43:46 88.82 KB
Gamtos mokslų laboratorija 2023-01-26 14:43:46 12.17 KB
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2023-01-26 14:43:46 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2023-01-26 14:43:46 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2023-01-26 14:43:46 14.24 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2023-01-26 14:43:46 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2023-01-26 14:43:46 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2023-01-26 14:43:46 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2023-01-26 14:43:46 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2023-01-26 14:43:46 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2023-01-26 14:43:46 12.47 KB
Matematika už lango 2023-01-26 14:43:46 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2023-01-26 14:43:46 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2023-01-26 14:43:46 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2023-01-26 14:43:46 15.02 KB

 

Atnaujinta: 2023-01-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50