Informacija būsimųjų gimnazistų tėveliams

 • Paskelbė : Barbora Dotiene
 • Paskelbta: 2023-04-27
 • Kategorija: Pranešimai

PRIĖMIMAS Į I(9) KLASĘ(-ES)

 1. Dėl priėmimo į I(9) klasę dokumentų

Pasibaigus mokslo metams, priimami mokinių, pageidaujančių mokytis gimnazijos I(9) klasėje, dokumentai (popieriniai):

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija);
 • skaitmeninis mokymosi pasiekimų pažymėjimas (kopija);
 • paskutinių mokymosi metų (8 kl.) miesto, šalies ar tarptautinių olimpiadų, konkursų laureatų ir nugalėtojų diplomų kopijos;
 • užpildyta motyvacijos mokytis gimnazijoje anketa; 
 • informacija apie dorinio ugdymo dalyko pasirinkimą (tikyba/etika).  

Pastaba: gimnazijoje kopijavimo paslaugos neteikiamos

Dėl I(9) klasių formavimo

Dėl Priėmimo komisijos (toliau – Komisija) darbo ir I(9) klasių formavimo:

 • Komisija priima aukščiau išvardintus dokumentus birželio 26–28 d.; nuo birželio 29 d. dokumentus priima sekretorė (žr. raštinės darbo laikas);
 • Komisija, atsižvelgdama į pateiktus dokumentus ir susitarimus, iki birželio 29 d. suformuoja I(9) klases (Komisijos darbo laikas pasirinktas atsižvelgiant į mokytojų atostogas (mokytojai pradeda atostogauti birželio pab.;
 • Komisija, esant galimybėms, formuodama klases, atsižvelgia į  tėvų prašymus (raštu), pateiktus su aukščiau išvardintais mokinio dokumentais.

Gimnazijoje,  atsižvelgiant į pageidaujančiųjų skaičių, mokinių motyvaciją siekti ugdymosi karjeros tikslų ir lūkesčių, jų mokymosi 8 kl. rezultatus, formuojamos 1–2 inžinerinės krypties klasės.

Dėl inžinerinio ugdymo turinio gilinimo:

 • inžinerinių klasių ugdymo turinys gilinamas mokiniams pasirenkant vieną privalomą inžinerinės krypties modulį („Elektronikos pradžiamokslis“, „Biotechnologijos aplink mus“, „Chemijos olimpas“, „Mokykla arčiau žvaigždžių“, „Eksperimentinė fizika“);
 • mokiniai renkasi jų poreikius gilinant inžinerinę ugdymosi kryptį atitinkančią projektinę veiklą, neformalųjį švietimą (būrelius);
 • ES projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis gimnazijoje sukurta naujaugdomoji erdvė –  gamtos mokslų laboratorija, šiuolaikine įranga ir priemonėmis atnaujinti matematikos kabinetai, biblioteka, aktų salė;
 • moderniai įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje mokytojams sudarytos sąlygos naudoti šiuolaikines priemones ir technologijas; mokiniams – atlikti eksperimentus, bandymus bei tyrimus; per praktinę-patyriminę veiklą ugdomas mokinių kūrybiškumas, probleminis mąstymas;
 • gimnazijoje pradėta įgyvendinti Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM):
 • bus įrengta robotikos ir mokslo laboratorija, kurioje vyks neformalaus švietimo būrelio „Kompiuterinė leidyba“ užsiėmimai, dirbama su photoshop, grafinio dizaino programine įranga ,,CorelDRAW”; įgytos mokinių kompetencijos bus naudingos formaliajame ugdyme (informacinės technologijos, matematika, fizika, dailė ir kt.);
 • bus sukurta FotoLabas erdvė, kurioje bus ugdomas įvairių gebėjimų turinčių mokinių kūrybinis, kritinis mąstymas, problemų sprendimo, estetikos suvokimo kompetencijos;
 • bus sukurta kūrybinio mąstymo erdvė renginiams, konferencijoms, susitikimams, diskusijoms, parodoms, spektakliams, teatrinio meno edukacijoms bendradarbiaujant su KU menų fakulteto studentais ir dėstytojais;
 • nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. I(9) ir III(11) klasėse pradedame dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Informacija apie priėmimą: https://ugdymas.klaipedos-r.lt/informacija

Gimnazijos administracija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas