Turinio auditas

25%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2023-06-03 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
55 2023-06-03 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Barbora
83 2023-06-03 Laisvos darbo vietos Neutrali Barbora
116 2023-06-03 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Barbora
118 2023-06-03 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Barbora
162 2023-06-03 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Barbora
171 2023-06-03 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Barbora
176 2023-06-03 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali Barbora
177 2023-06-03 Pasuolė Neutrali Barbora
179 2023-06-03 Sveikata Neutrali Barbora
181 2023-06-03 Muziejus Neutrali Barbora
182 2023-06-03 Covid-19 Neutrali

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Barbora
184 2023-06-03 Mokytojams Neutrali Barbora
185 2023-06-03 Aktuali informacija tėvams Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
186 2023-06-03 Tėvų konsultacijos Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
187 2023-06-03 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
188 2023-06-03 Tėvams Neutrali Barbora
189 2023-06-03 Abiturientams Neutrali Darius
190 2023-06-03 Mokiniams Neutrali Barbora
191 2023-06-03 Brandos egzaminai Neutrali Barbora
192 2023-06-03 Valstybinės kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzaminai Neutrali Barbora
193 2023-06-03 Veiklos įsivertinimas Neutrali Barbora
194 2023-06-03 The Duke of Edinburgh's International Award Lietuva (DofE) Neutrali Barbora
195 2023-06-03 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“ Neutrali Barbora
196 2023-06-03 Draugystė su Švabachu Neutrali Barbora
197 2023-06-03 Projektas „Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą“ Neutrali Barbora
198 2023-06-03 Projektas Junior Achievement Titan (Verslo ir ekonomikos kompiuterinio modeliavimo pratybos) Neutrali Barbora
199 2023-06-03 Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro programa „Pilietis per 31 val.“ Neutrali Barbora
200 2023-06-03 Projektas ,,Verslumo skatinimas” (jaunosios bendrovės) Neutrali Barbora
201 2023-06-03 Projektas „Metų" išmintis“ Neutrali Barbora
202 2023-06-03 Projektas „Laisvės veidai” Neutrali Barbora
203 2023-06-03 Kokybės krepšelis Neutrali

Viršui turi tilpti visi į dešine ir pamažinti paveikslėliai, ten  man nepavyko padaryti Minde :)

Pakoreguosi ačiu

Darius
222 2023-06-03 Vaiko gerovės komisija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Barbora
225 2023-06-03 Mokytojų atestacijos komisija DUBLIS Neutrali Barbora
230 2023-06-03 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“_DUBLIS Neutrali Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2023-06-03 Neformalusis švietimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų)
 

Barbora
134 2023-06-03 Vidurinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkuri pavaduotoja)
 

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-06-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Barbora
43 2023-06-03 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Barbora
44 2023-06-03 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Barbora
45 2023-06-03 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Barbora
129 2023-06-03 Kontaktai ir struktūra Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Barbora
167 2023-06-03 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką (nebūtina)
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2023-06-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
28 2023-06-03 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį..
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
30 2023-06-03 Patalpų nuoma Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
81 2023-06-03 Mokinių vežiojimas Neutrali

Prašome pateikti:.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
165 2023-06-03 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
217 2023-06-03 Mokytojų taryba DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 2023-06-03 Mokinių prezidentūra Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
11 2023-06-03 Gimnazijos taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
172 2023-06-03 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
216 2023-06-03 Mokinių prezidentūra DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
218 2023-06-03 Gimnazijos taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
219 2023-06-03 Tėvų komitetas DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
223 2023-06-03 Metodinė taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
224 2023-06-03 Metodinės grupės DUBLIS Neutrali

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2023-06-03 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Barbora
104 2023-06-03 Planavimo dokumentai Neutrali

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Barbora
107 2023-06-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
56 2023-06-03 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
 

Barbora
161 2023-06-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-06-03 Administracija Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Barbora
4 2023-06-03 Mokytojai Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Barbora
87 2023-06-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Barbora
155 2023-06-03 Specialistai Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Barbora
212 2023-06-03 Mokytojai DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Barbora
213 2023-06-03 Administracija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį - visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Barbora
214 2023-06-03 Specialistai DUBLIS Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2023-06-03 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Barbora
41 2023-06-03 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Barbora
74 2023-06-03 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Barbora
123 2023-06-03 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Barbora
133 2023-06-03 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Barbora
164 2023-06-03 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
178 2023-06-03 Pagrindinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2023-06-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Barbora
9 2023-06-03 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Barbora
19 2023-06-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Barbora
21 2023-06-03 Psichologas Neutrali Barbora
22 2023-06-03 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Barbora
27 2023-06-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Barbora
32 2023-06-03 1,2% parama Neutrali Barbora
34 2023-06-03 Ugdymas Neutrali Barbora
35 2023-06-03 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Barbora
46 2023-06-03 Administracinė informacija Neutrali Barbora
47 2023-06-03 Nuostatai Neutrali


 

Barbora
53 2023-06-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Barbora
54 2023-06-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Barbora
57 2023-06-03 Profesinis orientavimas Neutrali Barbora
62 2023-06-03 Gimnazija Neutrali Barbora
63 2023-06-03 Vizija, misija, vertybės Neutrali Barbora
64 2023-06-03 Gimnazijos simboliai. Himnas Rekomendacija Barbora
77 2023-06-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Barbora
78 2023-06-03 Svetainės medis Neutrali Barbora
79 2023-06-03 Apie gimnaziją Neutrali Barbora
82 2023-06-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Barbora
86 2023-06-03 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Barbora
114 2023-06-03 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Barbora
130 2023-06-03 Slapukų politika Neutrali Barbora
145 2023-06-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Barbora
156 2023-06-03 Turinio auditas Neutrali Barbora
160 2023-06-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Barbora
163 2023-06-03 Savivalda Neutrali Barbora
166 2023-06-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Barbora
215 2023-06-03 Savivalda DUBLIS Neutrali Barbora
220 2023-06-03 Struktūros schema DUBLIS Bendrieji reikalavimai Barbora
221 2023-06-03 Komisijos ir darbo grupės DUBLIS Neutrali Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2023-06-03 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Barbora
206 2023-06-03 UTA Neutrali Darius
207 2023-06-03 Projektinių veiklų tvarkaraštis Neutrali Barbora
208 2023-06-03 Renginių tvarkaraštis Neutrali Barbora
209 2023-06-03 Mokymai tėvams Neutrali Barbora
210 2023-06-03 Gimnazijos švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai Neutrali Barbora
211 2023-06-03 PROJEKTAS „EMOCIJŲ VAIVORYKŠTĖ“ Neutrali Barbora
226 2023-06-03 Projektinė veikla 2020 - 2023 Neutrali Barbora
227 2023-06-03 Projektai, įgyvendinami su socialiniais partneriais Neutrali Barbora
228 2023-06-03 PROJEKTAS „RYTOJUS ATEINA ŠIANDIEN“ Neutrali Barbora
229 2023-06-03 ĮGYVENDINTI PROJEKTAI Neutrali Barbora
231 2023-06-03 PROJEKTAS „VILKO VAIKAI“ Neutrali Barbora
232 2023-06-03 Vadovo veiklos ataskaitos Neutrali Barbora
233 2023-06-03 Karjeros istorijos Neutrali Barbora
234 2023-06-03 Klaipėdos r. savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektai Neutrali Barbora
235 2023-06-03 PROJEKTAS „KLAIPĖDOS KRAŠTO VEIDAI PRAEITYJE IR DABAR“ Neutrali Barbora
236 2023-06-03 Naudingos Nuorodos Neutrali Darius
237 2023-06-03 Tūkstantmečio mokyklų programa Neutrali Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-06-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Barbora
2 2023-06-03 Administracija Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Barbora
4 2023-06-03 Mokytojai Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Barbora
6 2023-06-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Barbora
7 2023-06-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
8 2023-06-03 Mokinių prezidentūra Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
9 2023-06-03 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Barbora
11 2023-06-03 Gimnazijos taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
12 2023-06-03 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Barbora
18 2023-06-03 Neformalusis švietimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų)
 

Barbora
19 2023-06-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Barbora
21 2023-06-03 Psichologas Neutrali Barbora
22 2023-06-03 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Barbora
23 2023-06-03 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Barbora
27 2023-06-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Barbora
28 2023-06-03 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį..
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
30 2023-06-03 Patalpų nuoma Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
32 2023-06-03 1,2% parama Neutrali Barbora
34 2023-06-03 Ugdymas Neutrali Barbora
35 2023-06-03 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Barbora
41 2023-06-03 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Barbora
43 2023-06-03 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Barbora
44 2023-06-03 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Barbora
45 2023-06-03 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Barbora
46 2023-06-03 Administracinė informacija Neutrali Barbora
47 2023-06-03 Nuostatai Neutrali


 

Barbora
52 2023-06-03 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Barbora
53 2023-06-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Barbora
54 2023-06-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Barbora
55 2023-06-03 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Barbora
56 2023-06-03 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
 

Barbora
57 2023-06-03 Profesinis orientavimas Neutrali Barbora
62 2023-06-03 Gimnazija Neutrali Barbora
63 2023-06-03 Vizija, misija, vertybės Neutrali Barbora
64 2023-06-03 Gimnazijos simboliai. Himnas Rekomendacija Barbora
68 2023-06-03 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Darius
74 2023-06-03 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Barbora
77 2023-06-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Barbora
78 2023-06-03 Svetainės medis Neutrali Barbora
79 2023-06-03 Apie gimnaziją Neutrali Barbora
81 2023-06-03 Mokinių vežiojimas Neutrali

Prašome pateikti:.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
82 2023-06-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Barbora
83 2023-06-03 Laisvos darbo vietos Neutrali Barbora
86 2023-06-03 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Barbora
87 2023-06-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Barbora
104 2023-06-03 Planavimo dokumentai Neutrali

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Barbora
107 2023-06-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Barbora
114 2023-06-03 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Barbora
116 2023-06-03 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Barbora
118 2023-06-03 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Barbora
123 2023-06-03 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Barbora
129 2023-06-03 Kontaktai ir struktūra Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Barbora
130 2023-06-03 Slapukų politika Neutrali Barbora
133 2023-06-03 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Barbora
134 2023-06-03 Vidurinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkuri pavaduotoja)
 

Barbora
145 2023-06-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Barbora
155 2023-06-03 Specialistai Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Barbora
156 2023-06-03 Turinio auditas Neutrali Barbora
160 2023-06-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Barbora
161 2023-06-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Barbora
162 2023-06-03 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Barbora
163 2023-06-03 Savivalda Neutrali Barbora
164 2023-06-03 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Barbora
165 2023-06-03 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
166 2023-06-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Barbora
167 2023-06-03 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką (nebūtina)
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Darius
171 2023-06-03 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Barbora
172 2023-06-03 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
176 2023-06-03 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali Barbora
177 2023-06-03 Pasuolė Neutrali Barbora
178 2023-06-03 Pagrindinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Barbora
179 2023-06-03 Sveikata Neutrali Barbora
181 2023-06-03 Muziejus Neutrali Barbora
182 2023-06-03 Covid-19 Neutrali

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Barbora
184 2023-06-03 Mokytojams Neutrali Barbora
185 2023-06-03 Aktuali informacija tėvams Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
186 2023-06-03 Tėvų konsultacijos Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
187 2023-06-03 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
188 2023-06-03 Tėvams Neutrali Barbora
189 2023-06-03 Abiturientams Neutrali Darius
190 2023-06-03 Mokiniams Neutrali Barbora
191 2023-06-03 Brandos egzaminai Neutrali Barbora
192 2023-06-03 Valstybinės kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzaminai Neutrali Barbora
193 2023-06-03 Veiklos įsivertinimas Neutrali Barbora
194 2023-06-03 The Duke of Edinburgh's International Award Lietuva (DofE) Neutrali Barbora
195 2023-06-03 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“ Neutrali Barbora
196 2023-06-03 Draugystė su Švabachu Neutrali Barbora
197 2023-06-03 Projektas „Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą“ Neutrali Barbora
198 2023-06-03 Projektas Junior Achievement Titan (Verslo ir ekonomikos kompiuterinio modeliavimo pratybos) Neutrali Barbora
199 2023-06-03 Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro programa „Pilietis per 31 val.“ Neutrali Barbora
200 2023-06-03 Projektas ,,Verslumo skatinimas” (jaunosios bendrovės) Neutrali Barbora
201 2023-06-03 Projektas „Metų" išmintis“ Neutrali Barbora
202 2023-06-03 Projektas „Laisvės veidai” Neutrali Barbora
203 2023-06-03 Kokybės krepšelis Neutrali

Viršui turi tilpti visi į dešine ir pamažinti paveikslėliai, ten  man nepavyko padaryti Minde :)

Pakoreguosi ačiu

Darius
206 2023-06-03 UTA Neutrali Darius
207 2023-06-03 Projektinių veiklų tvarkaraštis Neutrali Barbora
208 2023-06-03 Renginių tvarkaraštis Neutrali Barbora
209 2023-06-03 Mokymai tėvams Neutrali Barbora
210 2023-06-03 Gimnazijos švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai Neutrali Barbora
211 2023-06-03 PROJEKTAS „EMOCIJŲ VAIVORYKŠTĖ“ Neutrali Barbora
212 2023-06-03 Mokytojai DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Barbora
213 2023-06-03 Administracija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį - visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Barbora
214 2023-06-03 Specialistai DUBLIS Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Barbora
215 2023-06-03 Savivalda DUBLIS Neutrali Barbora
216 2023-06-03 Mokinių prezidentūra DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
217 2023-06-03 Mokytojų taryba DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
218 2023-06-03 Gimnazijos taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
219 2023-06-03 Tėvų komitetas DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
220 2023-06-03 Struktūros schema DUBLIS Bendrieji reikalavimai Barbora
221 2023-06-03 Komisijos ir darbo grupės DUBLIS Neutrali Barbora
222 2023-06-03 Vaiko gerovės komisija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Barbora
223 2023-06-03 Metodinė taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
224 2023-06-03 Metodinės grupės DUBLIS Neutrali

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
225 2023-06-03 Mokytojų atestacijos komisija DUBLIS Neutrali Barbora
226 2023-06-03 Projektinė veikla 2020 - 2023 Neutrali Barbora
227 2023-06-03 Projektai, įgyvendinami su socialiniais partneriais Neutrali Barbora
228 2023-06-03 PROJEKTAS „RYTOJUS ATEINA ŠIANDIEN“ Neutrali Barbora
229 2023-06-03 ĮGYVENDINTI PROJEKTAI Neutrali Barbora
230 2023-06-03 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“_DUBLIS Neutrali Barbora
231 2023-06-03 PROJEKTAS „VILKO VAIKAI“ Neutrali Barbora
232 2023-06-03 Vadovo veiklos ataskaitos Neutrali Barbora
233 2023-06-03 Karjeros istorijos Neutrali Barbora
234 2023-06-03 Klaipėdos r. savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektai Neutrali Barbora
235 2023-06-03 PROJEKTAS „KLAIPĖDOS KRAŠTO VEIDAI PRAEITYJE IR DABAR“ Neutrali Barbora
236 2023-06-03 Naudingos Nuorodos Neutrali Darius
237 2023-06-03 Tūkstantmečio mokyklų programa Neutrali Darius

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-04-10 12:00:00 Darius -