Turinio auditas

31%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2022-10-01 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Darius
80 2022-10-01 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Darius
125 2022-10-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
55 2022-10-01 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darius
83 2022-10-01 Laisvos darbo vietos Neutrali Barbora
116 2022-10-01 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Darius
118 2022-10-01 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Darius
162 2022-10-01 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Darius
171 2022-10-01 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Barbora
176 2022-10-01 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali Darius
177 2022-10-01 Pasuolė Neutrali Darius
179 2022-10-01 Sveikata Neutrali Darius
180 2022-10-01 Ugdymas karjerai Neutrali Darius
181 2022-10-01 Muziejus Neutrali Darius
182 2022-10-01 Covid-19 Neutrali

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Darius
183 2022-10-01 Mokyklinė uniforma Neutrali

ikelk kur reikia

Darius
184 2022-10-01 Mokytojams Neutrali Darius
185 2022-10-01 Aktuali informacija tėvams Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
186 2022-10-01 Tėvų konsultacijos Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
187 2022-10-01 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
188 2022-10-01 Tėvams Neutrali Barbora
189 2022-10-01 Abiturientams Neutrali Darius
190 2022-10-01 Mokiniams Neutrali Darius
191 2022-10-01 Brandos egzaminai Neutrali Darius
192 2022-10-01 Valstybinės kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzaminai Neutrali Darius
193 2022-10-01 Veiklos įsivertinimas Neutrali Darius
194 2022-10-01 Dofe Neutrali Darius
195 2022-10-01 Seu Neutrali Darius
196 2022-10-01 Draugystė su Šcabachu Neutrali Darius
197 2022-10-01 Projektas „Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą“ Neutrali Darius
198 2022-10-01 Projektas Junior Achievement Titan (Verslo ir ekonomikos kompiuterinio modeliavimo pratybos) Neutrali Darius
199 2022-10-01 Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro programa „Pilietis per 31 val.“ Neutrali Darius
200 2022-10-01 Projektas ,,Verslumo skatinimas” (jaunosios bendrovės) Neutrali Darius
201 2022-10-01 Projektas „Metų" išmintis (2021 m.) Neutrali Darius
202 2022-10-01 Projektas „Laisvės veidai” (2021 m.) Neutrali Darius
203 2022-10-01 Kokybės krepšelis Neutrali

Viršui turi tilpti visi į dešine ir pamažinti paveikslėliai, ten  man nepavyko padaryti Minde :)

Pakoreguosi ačiu

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2022-10-01 Neformalusis švietimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų)
 

karolis
134 2022-10-01 Vidurinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkuri pavaduotoja)
 

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-01 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Darius
43 2022-10-01 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
44 2022-10-01 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
45 2022-10-01 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
129 2022-10-01 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Darius
167 2022-10-01 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką (nebūtina)
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2022-10-01 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
28 2022-10-01 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį..
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
30 2022-10-01 Patalpų nuoma Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
81 2022-10-01 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti:.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
165 2022-10-01 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 2022-10-01 Mokinių prezidentūra Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
11 2022-10-01 Gimnazijos taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
170 2022-10-01 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
172 2022-10-01 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
174 2022-10-01 Metodinės grupės Neutrali

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2022-10-01 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Darius
104 2022-10-01 Planavimo dokumentai Neutrali

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Darius
107 2022-10-01 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
56 2022-10-01 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
 

karolis
161 2022-10-01 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-10-01 Administracija Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Darius
4 2022-10-01 Mokytojai Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Darius
87 2022-10-01 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Darius
155 2022-10-01 Specialistai Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2022-10-01 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Darius
41 2022-10-01 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Darius
74 2022-10-01 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Darius
123 2022-10-01 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Darius
133 2022-10-01 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darius
164 2022-10-01 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
178 2022-10-01 Pagrindinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2022-10-01 Struktūra ir kontaktai Neutrali Darius
9 2022-10-01 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Darius
19 2022-10-01 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Darius
21 2022-10-01 Psichologas Neutrali karolis
22 2022-10-01 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai karolis
27 2022-10-01 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Darius
32 2022-10-01 1,2% parama Neutrali Darius
34 2022-10-01 Ugdymas Neutrali Darius
35 2022-10-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Darius
46 2022-10-01 Administracinė informacija Neutrali Darius
47 2022-10-01 Nuostatai Neutrali


 

Darius
53 2022-10-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai karolis
54 2022-10-01 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai karolis
57 2022-10-01 Karjeros specialistas Neutrali karolis
62 2022-10-01 Gimnazija Neutrali Darius
63 2022-10-01 Vizija, misija, vertybės Neutrali Darius
64 2022-10-01 Gimnazijos himnas Rekomendacija karolis
77 2022-10-01 Versija neįgaliesiems Neutrali Darius
78 2022-10-01 Svetainės medis Neutrali Darius
79 2022-10-01 Apie gimnaziją Neutrali Darius
82 2022-10-01 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Darius
86 2022-10-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Darius
114 2022-10-01 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

karolis
115 2022-10-01 Gimnazijos simboliai Neutrali

.

Darius
130 2022-10-01 Slapukų politika Neutrali Darius
145 2022-10-01 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali karolis
156 2022-10-01 Turinio auditas Neutrali Darius
160 2022-10-01 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai karolis
163 2022-10-01 Savivalda Neutrali Darius
166 2022-10-01 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Darius
168 2022-10-01 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai karolis
175 2022-10-01 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2022-10-01 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
206 2022-10-01 Mokykla 2030 (UTA) Neutrali Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-01 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Darius
2 2022-10-01 Administracija Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Darius
4 2022-10-01 Mokytojai Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Darius
6 2022-10-01 Struktūra ir kontaktai Neutrali Darius
7 2022-10-01 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
8 2022-10-01 Mokinių prezidentūra Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
9 2022-10-01 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Darius
11 2022-10-01 Gimnazijos taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
12 2022-10-01 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Darius
18 2022-10-01 Neformalusis švietimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų)
 

karolis
19 2022-10-01 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Darius
21 2022-10-01 Psichologas Neutrali karolis
22 2022-10-01 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai karolis
23 2022-10-01 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
27 2022-10-01 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Darius
28 2022-10-01 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį..
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
30 2022-10-01 Patalpų nuoma Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
32 2022-10-01 1,2% parama Neutrali Darius
34 2022-10-01 Ugdymas Neutrali Darius
35 2022-10-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Darius
41 2022-10-01 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Darius
43 2022-10-01 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
44 2022-10-01 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
45 2022-10-01 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
46 2022-10-01 Administracinė informacija Neutrali Darius
47 2022-10-01 Nuostatai Neutrali


 

Darius
52 2022-10-01 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Darius
53 2022-10-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai karolis
54 2022-10-01 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai karolis
55 2022-10-01 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darius
56 2022-10-01 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
 

karolis
57 2022-10-01 Karjeros specialistas Neutrali karolis
62 2022-10-01 Gimnazija Neutrali Darius
63 2022-10-01 Vizija, misija, vertybės Neutrali Darius
64 2022-10-01 Gimnazijos himnas Rekomendacija karolis
68 2022-10-01 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Darius
74 2022-10-01 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Darius
77 2022-10-01 Versija neįgaliesiems Neutrali Darius
78 2022-10-01 Svetainės medis Neutrali Darius
79 2022-10-01 Apie gimnaziją Neutrali Darius
80 2022-10-01 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Darius
81 2022-10-01 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti:.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
82 2022-10-01 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Darius
83 2022-10-01 Laisvos darbo vietos Neutrali Barbora
86 2022-10-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Darius
87 2022-10-01 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Darius
104 2022-10-01 Planavimo dokumentai Neutrali

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Darius
107 2022-10-01 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Darius
114 2022-10-01 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

karolis
115 2022-10-01 Gimnazijos simboliai Neutrali

.

Darius
116 2022-10-01 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Darius
118 2022-10-01 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Darius
123 2022-10-01 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Darius
125 2022-10-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Darius
129 2022-10-01 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Darius
130 2022-10-01 Slapukų politika Neutrali Darius
133 2022-10-01 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darius
134 2022-10-01 Vidurinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkuri pavaduotoja)
 

karolis
145 2022-10-01 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali karolis
155 2022-10-01 Specialistai Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Darius
156 2022-10-01 Turinio auditas Neutrali Darius
160 2022-10-01 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai karolis
161 2022-10-01 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
162 2022-10-01 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Darius
163 2022-10-01 Savivalda Neutrali Darius
164 2022-10-01 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Darius
165 2022-10-01 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
166 2022-10-01 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Darius
167 2022-10-01 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką (nebūtina)
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
168 2022-10-01 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai karolis
170 2022-10-01 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
171 2022-10-01 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Barbora
172 2022-10-01 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
174 2022-10-01 Metodinės grupės Neutrali

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
175 2022-10-01 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai karolis
176 2022-10-01 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali Darius
177 2022-10-01 Pasuolė Neutrali Darius
178 2022-10-01 Pagrindinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
179 2022-10-01 Sveikata Neutrali Darius
180 2022-10-01 Ugdymas karjerai Neutrali Darius
181 2022-10-01 Muziejus Neutrali Darius
182 2022-10-01 Covid-19 Neutrali

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Darius
183 2022-10-01 Mokyklinė uniforma Neutrali

ikelk kur reikia

Darius
184 2022-10-01 Mokytojams Neutrali Darius
185 2022-10-01 Aktuali informacija tėvams Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
186 2022-10-01 Tėvų konsultacijos Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
187 2022-10-01 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Barbora
188 2022-10-01 Tėvams Neutrali Barbora
189 2022-10-01 Abiturientams Neutrali Darius
190 2022-10-01 Mokiniams Neutrali Darius
191 2022-10-01 Brandos egzaminai Neutrali Darius
192 2022-10-01 Valstybinės kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzaminai Neutrali Darius
193 2022-10-01 Veiklos įsivertinimas Neutrali Darius
194 2022-10-01 Dofe Neutrali Darius
195 2022-10-01 Seu Neutrali Darius
196 2022-10-01 Draugystė su Šcabachu Neutrali Darius
197 2022-10-01 Projektas „Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą“ Neutrali Darius
198 2022-10-01 Projektas Junior Achievement Titan (Verslo ir ekonomikos kompiuterinio modeliavimo pratybos) Neutrali Darius
199 2022-10-01 Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro programa „Pilietis per 31 val.“ Neutrali Darius
200 2022-10-01 Projektas ,,Verslumo skatinimas” (jaunosios bendrovės) Neutrali Darius
201 2022-10-01 Projektas „Metų" išmintis (2021 m.) Neutrali Darius
202 2022-10-01 Projektas „Laisvės veidai” (2021 m.) Neutrali Darius
203 2022-10-01 Kokybės krepšelis Neutrali

Viršui turi tilpti visi į dešine ir pamažinti paveikslėliai, ten  man nepavyko padaryti Minde :)

Pakoreguosi ačiu

Darius
206 2022-10-01 Mokykla 2030 (UTA) Neutrali Darius

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2022-09-01 12:00:00 Darius -