Turinio auditas

25%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2024-05-21 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Barbora
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
55 2024-05-21 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darius
83 2024-05-21 Laisvos darbo vietos Neutrali Barbora
116 2024-05-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Darius
118 2024-05-21 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Barbora
162 2024-05-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Darius
171 2024-05-21 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Darius
176 2024-05-21 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali Barbora
177 2024-05-21 Pasuolė Neutrali Darius
179 2024-05-21 Sveikata Neutrali Darius
181 2024-05-21 Muziejus Neutrali Barbora
184 2024-05-21 Mokytojams Neutrali Darius
185 2024-05-21 Aktuali informacija tėvams Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Darius
186 2024-05-21 Tėvų konsultacijos Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Darius
187 2024-05-21 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Darius
188 2024-05-21 Tėvams Neutrali Darius
189 2024-05-21 Abiturientams Neutrali Darius
190 2024-05-21 Mokiniams Neutrali Barbora
191 2024-05-21 Brandos egzaminai Neutrali Darius
193 2024-05-21 Veiklos įsivertinimas Neutrali Darius
194 2024-05-21 The Duke of Edinburgh's International Award Lietuva (DofE) Neutrali Darius
195 2024-05-21 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“ Neutrali Darius
196 2024-05-21 Draugystė su Švabachu Neutrali Darius
197 2024-05-21 Projektas „Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą“ Neutrali Darius
198 2024-05-21 Projektas Junior Achievement Titan (Verslo ir ekonomikos kompiuterinio modeliavimo pratybos) Neutrali Darius
199 2024-05-21 Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro programa „Pilietis per 31 val.“ Neutrali Darius
200 2024-05-21 Projektas ,,Verslumo skatinimas” (jaunosios bendrovės) Neutrali Darius
201 2024-05-21 Projektas „Metų" išmintis“ Neutrali Darius
202 2024-05-21 Projektas „Laisvės veidai” Neutrali Darius
203 2024-05-21 Kokybės krepšelis Neutrali

Viršui turi tilpti visi į dešine ir pamažinti paveikslėliai, ten  man nepavyko padaryti Minde :)

Pakoreguosi ačiu

Darius
222 2024-05-21 Vaiko gerovės komisija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Darius
225 2024-05-21 Mokytojų atestacijos komisija DUBLIS Neutrali Darius
230 2024-05-21 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“_DUBLIS Neutrali Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-05-21 Neformalusis švietimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų)
 

Barbora
134 2024-05-21 Vidurinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkuri pavaduotoja)
 

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Darius
43 2024-05-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
44 2024-05-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
45 2024-05-21 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
129 2024-05-21 Kontaktai ir struktūra Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Darius
167 2024-05-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką (nebūtina)
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2024-05-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
28 2024-05-21 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį..
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
30 2024-05-21 Patalpų nuoma Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
81 2024-05-21 Mokinių vežiojimas Neutrali

Prašome pateikti:.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
165 2024-05-21 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
217 2024-05-21 Mokytojų taryba DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 2024-05-21 Mokinių prezidentūra Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
11 2024-05-21 Gimnazijos taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
172 2024-05-21 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
216 2024-05-21 Mokinių prezidentūra DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
218 2024-05-21 Gimnazijos taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
219 2024-05-21 Tėvų komitetas DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
223 2024-05-21 Metodinė taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
224 2024-05-21 Metodinės grupės DUBLIS Neutrali

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2024-05-21 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Darius
104 2024-05-21 Planavimo dokumentai Neutrali

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Darius
107 2024-05-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
56 2024-05-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
 

Eimantas
161 2024-05-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-21 Administracija Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį - visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Darius
4 2024-05-21 Mokytojai Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Barbora
87 2024-05-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Darius
155 2024-05-21 Specialistai Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Darius
212 2024-05-21 Mokytojai DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Darius
213 2024-05-21 Administracija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį - visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Darius
214 2024-05-21 Specialistai DUBLIS Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-05-21 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Darius
41 2024-05-21 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Darius
74 2024-05-21 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Darius
123 2024-05-21 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Darius
133 2024-05-21 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darius
164 2024-05-21 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
178 2024-05-21 Pagrindinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2024-05-21 Struktūra ir kontaktai Neutrali Darius
9 2024-05-21 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Darius
19 2024-05-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Darius
21 2024-05-21 Psichologas Neutrali Barbora
22 2024-05-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Darius
27 2024-05-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Darius
32 2024-05-21 1,2% parama Neutrali Barbora
34 2024-05-21 Ugdymas Neutrali Darius
35 2024-05-21 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Barbora
46 2024-05-21 Administracinė informacija Neutrali Darius
47 2024-05-21 Nuostatai Neutrali


 

Darius
53 2024-05-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Barbora
54 2024-05-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Darius
57 2024-05-21 Profesinis orientavimas Neutrali Darius
62 2024-05-21 Gimnazija Neutrali Darius
63 2024-05-21 Vizija, misija, vertybės Neutrali Darius
64 2024-05-21 Gimnazijos simboliai. Himnas Rekomendacija Darius
77 2024-05-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Darius
78 2024-05-21 Svetainės medis Neutrali Darius
79 2024-05-21 Apie gimnaziją Neutrali Darius
82 2024-05-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Darius
86 2024-05-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Darius
114 2024-05-21 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Darius
130 2024-05-21 Slapukų politika Neutrali Darius
145 2024-05-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Darius
156 2024-05-21 Turinio auditas Neutrali Darius
160 2024-05-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Darius
163 2024-05-21 Savivalda Neutrali Darius
166 2024-05-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Barbora
215 2024-05-21 Savivalda DUBLIS Neutrali Darius
220 2024-05-21 Struktūros schema DUBLIS Bendrieji reikalavimai Darius
221 2024-05-21 Komisijos ir darbo grupės DUBLIS Neutrali Darius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2024-05-21 VSP specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Barbora
206 2024-05-21 UTA Neutrali Darius
207 2024-05-21 Projektinių veiklų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Barbora
208 2024-05-21 Renginių tvarkaraštis Neutrali Barbora
209 2024-05-21 Mokymai tėvams Neutrali Barbora
210 2024-05-21 Gimnazijos švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai Neutrali Darius
211 2024-05-21 PROJEKTAS „EMOCIJŲ VAIVORYKŠTĖ“ Neutrali Darius
226 2024-05-21 Projektinė veikla 2020 - 2023 Neutrali Darius
227 2024-05-21 Projektai, įgyvendinami su socialiniais partneriais Neutrali Darius
228 2024-05-21 PROJEKTAS „RYTOJUS ATEINA ŠIANDIEN“ Neutrali Darius
229 2024-05-21 ĮGYVENDINTI PROJEKTAI Neutrali Darius
231 2024-05-21 PROJEKTAS „VILKO VAIKAI“ Neutrali Darius
232 2024-05-21 Vadovo veiklos ataskaitos Neutrali Barbora
233 2024-05-21 Karjeros istorijos Neutrali Barbora
234 2024-05-21 Klaipėdos r. savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektai Neutrali Barbora
235 2024-05-21 PROJEKTAS „KLAIPĖDOS KRAŠTO VEIDAI PRAEITYJE IR DABAR“ Neutrali Darius
236 2024-05-21 Naudingos Nuorodos Neutrali Darius
237 2024-05-21 Tūkstantmečio mokyklų programa Neutrali Darius
238 2024-05-21 APIE MOKYKLĄ (lietuvių ir anglų kalba) Neutrali Darius
239 2024-05-21 Mokinių kūrybiniai darbai Neutrali Darius
240 2024-05-21 Tvarkaraščio pakeitimai Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Darius
2 2024-05-21 Administracija Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį - visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Darius
4 2024-05-21 Mokytojai Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Barbora
6 2024-05-21 Struktūra ir kontaktai Neutrali Darius
7 2024-05-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
8 2024-05-21 Mokinių prezidentūra Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
9 2024-05-21 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Darius
11 2024-05-21 Gimnazijos taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
12 2024-05-21 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Darius
18 2024-05-21 Neformalusis švietimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų)
 

Barbora
19 2024-05-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Darius
21 2024-05-21 Psichologas Neutrali Barbora
22 2024-05-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Darius
23 2024-05-21 VSP specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Barbora
27 2024-05-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Darius
28 2024-05-21 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį..
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
30 2024-05-21 Patalpų nuoma Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
32 2024-05-21 1,2% parama Neutrali Barbora
34 2024-05-21 Ugdymas Neutrali Darius
35 2024-05-21 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Barbora
41 2024-05-21 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Darius
43 2024-05-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
44 2024-05-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
45 2024-05-21 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Darius
46 2024-05-21 Administracinė informacija Neutrali Darius
47 2024-05-21 Nuostatai Neutrali


 

Darius
52 2024-05-21 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Darius
53 2024-05-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Barbora
54 2024-05-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Darius
55 2024-05-21 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darius
56 2024-05-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
 

Eimantas
57 2024-05-21 Profesinis orientavimas Neutrali Darius
62 2024-05-21 Gimnazija Neutrali Darius
63 2024-05-21 Vizija, misija, vertybės Neutrali Darius
64 2024-05-21 Gimnazijos simboliai. Himnas Rekomendacija Darius
68 2024-05-21 Konsultacijų tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Barbora
74 2024-05-21 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Darius
77 2024-05-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Darius
78 2024-05-21 Svetainės medis Neutrali Darius
79 2024-05-21 Apie gimnaziją Neutrali Darius
81 2024-05-21 Mokinių vežiojimas Neutrali

Prašome pateikti:.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
82 2024-05-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Darius
83 2024-05-21 Laisvos darbo vietos Neutrali Barbora
86 2024-05-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Darius
87 2024-05-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Darius
104 2024-05-21 Planavimo dokumentai Neutrali

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Darius
107 2024-05-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Darius
114 2024-05-21 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Darius
116 2024-05-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Darius
118 2024-05-21 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Barbora
123 2024-05-21 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Darius
129 2024-05-21 Kontaktai ir struktūra Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Darius
130 2024-05-21 Slapukų politika Neutrali Darius
133 2024-05-21 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darius
134 2024-05-21 Vidurinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkuri pavaduotoja)
 

Darius
145 2024-05-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Darius
155 2024-05-21 Specialistai Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Darius
156 2024-05-21 Turinio auditas Neutrali Darius
160 2024-05-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Darius
161 2024-05-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Darius
162 2024-05-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Darius
163 2024-05-21 Savivalda Neutrali Darius
164 2024-05-21 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Darius
165 2024-05-21 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
166 2024-05-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Barbora
167 2024-05-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką (nebūtina)
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Darius
171 2024-05-21 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Darius
172 2024-05-21 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Barbora
176 2024-05-21 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali Barbora
177 2024-05-21 Pasuolė Neutrali Darius
178 2024-05-21 Pagrindinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Darius
179 2024-05-21 Sveikata Neutrali Darius
181 2024-05-21 Muziejus Neutrali Barbora
184 2024-05-21 Mokytojams Neutrali Darius
185 2024-05-21 Aktuali informacija tėvams Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Darius
186 2024-05-21 Tėvų konsultacijos Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Darius
187 2024-05-21 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Šitas buvo prie tėvams

Darius
188 2024-05-21 Tėvams Neutrali Darius
189 2024-05-21 Abiturientams Neutrali Darius
190 2024-05-21 Mokiniams Neutrali Barbora
191 2024-05-21 Brandos egzaminai Neutrali Darius
193 2024-05-21 Veiklos įsivertinimas Neutrali Darius
194 2024-05-21 The Duke of Edinburgh's International Award Lietuva (DofE) Neutrali Darius
195 2024-05-21 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“ Neutrali Darius
196 2024-05-21 Draugystė su Švabachu Neutrali Darius
197 2024-05-21 Projektas „Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą“ Neutrali Darius
198 2024-05-21 Projektas Junior Achievement Titan (Verslo ir ekonomikos kompiuterinio modeliavimo pratybos) Neutrali Darius
199 2024-05-21 Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro programa „Pilietis per 31 val.“ Neutrali Darius
200 2024-05-21 Projektas ,,Verslumo skatinimas” (jaunosios bendrovės) Neutrali Darius
201 2024-05-21 Projektas „Metų" išmintis“ Neutrali Darius
202 2024-05-21 Projektas „Laisvės veidai” Neutrali Darius
203 2024-05-21 Kokybės krepšelis Neutrali

Viršui turi tilpti visi į dešine ir pamažinti paveikslėliai, ten  man nepavyko padaryti Minde :)

Pakoreguosi ačiu

Darius
206 2024-05-21 UTA Neutrali Darius
207 2024-05-21 Projektinių veiklų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Barbora
208 2024-05-21 Renginių tvarkaraštis Neutrali Barbora
209 2024-05-21 Mokymai tėvams Neutrali Barbora
210 2024-05-21 Gimnazijos švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai Neutrali Darius
211 2024-05-21 PROJEKTAS „EMOCIJŲ VAIVORYKŠTĖ“ Neutrali Darius
212 2024-05-21 Mokytojai DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Darius
213 2024-05-21 Administracija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems (reikia Word arba PDF formatu)
Pareigybės aprašo - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Darbo valandos - nebuvo jūsų senoje svetainėje Justino Gedvilo
Kabineto numerį - visiems.
-----------------------------
Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
​​​​​​​Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Darius
214 2024-05-21 Specialistai DUBLIS Neutrali

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Darius
215 2024-05-21 Savivalda DUBLIS Neutrali Darius
216 2024-05-21 Mokinių prezidentūra DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
217 2024-05-21 Mokytojų taryba DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
218 2024-05-21 Gimnazijos taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
219 2024-05-21 Tėvų komitetas DUBLIS Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
220 2024-05-21 Struktūros schema DUBLIS Bendrieji reikalavimai Darius
221 2024-05-21 Komisijos ir darbo grupės DUBLIS Neutrali Darius
222 2024-05-21 Vaiko gerovės komisija DUBLIS Neutrali

Prašome pateikti:
atnaujinti informacija 2021 m.

Darius
223 2024-05-21 Metodinė taryba DUBLIS Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
224 2024-05-21 Metodinės grupės DUBLIS Neutrali

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darius
225 2024-05-21 Mokytojų atestacijos komisija DUBLIS Neutrali Darius
226 2024-05-21 Projektinė veikla 2020 - 2023 Neutrali Darius
227 2024-05-21 Projektai, įgyvendinami su socialiniais partneriais Neutrali Darius
228 2024-05-21 PROJEKTAS „RYTOJUS ATEINA ŠIANDIEN“ Neutrali Darius
229 2024-05-21 ĮGYVENDINTI PROJEKTAI Neutrali Darius
230 2024-05-21 Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“_DUBLIS Neutrali Darius
231 2024-05-21 PROJEKTAS „VILKO VAIKAI“ Neutrali Darius
232 2024-05-21 Vadovo veiklos ataskaitos Neutrali Barbora
233 2024-05-21 Karjeros istorijos Neutrali Barbora
234 2024-05-21 Klaipėdos r. savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektai Neutrali Barbora
235 2024-05-21 PROJEKTAS „KLAIPĖDOS KRAŠTO VEIDAI PRAEITYJE IR DABAR“ Neutrali Darius
236 2024-05-21 Naudingos Nuorodos Neutrali Darius
237 2024-05-21 Tūkstantmečio mokyklų programa Neutrali Darius
238 2024-05-21 APIE MOKYKLĄ (lietuvių ir anglų kalba) Neutrali Darius
239 2024-05-21 Mokinių kūrybiniai darbai Neutrali Darius
240 2024-05-21 Tvarkaraščio pakeitimai Neutrali

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-04-10 12:00:00 Darius -