Vasario 21 – Tarptautinė gimtosios kalbos diena!

  • Paskelbė : Barbora Dotiene
  • Paskelbta: 2024-02-20
  • Kategorija: Aktualijos

Vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena! Gimnazijos trečiokė Emma Paulauskytė, paskatinta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Zofijos Vaitkuvienės, nupiešė iliustraciją ir sukūrė eilėraštį.

Mūsų gimtoji kalba

Tarptautinė gimtosios kalbos diena – tai svarbi mums šventė,

Kai dėkojame už savąją šnektą, mus saugančią lyg skraistė.

Deja, dažnam jaunuoliui širdyje lietuvių kalba tampa svetima –

Jos tikroji prasmė ir paskirtis šiame eilėraštyje atskleidžiama.

 

Gimtoji kalba – tarsi tautinio identiteto švytintis altorius,

Kiekviename naujame gyvenimo žingsnyje lydintis jaunuolius.

Ją vartojant jaučiamas istorijos gūsis, protėvių senųjų palikimas,

Maironio eilėraščiais aprašomas kovotojų lietuvių detalus likimas.

 

Miesto gatvėmis toli aidi kalbos skardi daina –

„Jaunime, tai tavo paveldas, tavo tautos raiška, įsiklausyk į ją!“

Kalba - tai ne tik kasdienybė, bet ir tautinė vertybė,

Stebinanti tarsi tautos pasiekimų medžio žiedas lajos aukštybėj.

 

Gimtoji kalba - lyg šviesos spinduliais padengtas tiltas,

Jungiantis kartas, laikotarpius, pasaulius – amžiams pastatytas.

Jaunimo mintys, kiekvienas žodis - tai jos darbo vaisius išsakytas,

Klojantis tautai kelią į šviesesnį rytojų užtikrintai.

 

Ne veltui šlovinam Maironį, Baranauską ir Kudirką – jų širdys gimtąja kalba plaka,

Šie didžiavyriai aiškiai suvokė, jog mūsų tėvynės kalba aukštybių verta!

Tad puoselėkime kiekvieną raidę, žodį, net nedrąsiai ištartą,

Kurkime gimtajam krašto vardui garbę bei galybę, ir šiandien reikalingą!

 

Saugokime gimtąją lietuvių kalbą – savo turtą didžiausią,

Jos skambesys džiugina širdį lyg puikiausių menininkų amžinoji kūryba.

Jaunimas išdidžiai vartodamas savo kalbą atskleidžia jos paskirtį –

Galimybę jungti skirtingus istorijos tarpsnius, tautos praeitį ir ateitį!

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas